• Print

Professionals

Convocatòria pública de places 

Per participar a la convocatòria pública de places cal registrar-se prèviament al Sistema de Gestió de Persones (SGP) mitjançant la vostra adreça de correu electrònic. L'ICO us remetrà la clau d'accés que us permeti accedir a la introducció de les dades curriculars.

Per qualsevol dubte o dificultat per dur a terme el registre o la introducció de dades al SGP, contacteu a través del correu electrònic atenciosgp@iconcologia.net

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2017:
Publicació DOGC anunci de convocatòria extraordinària de places

Del conjunt de places anunciades en la convocatòria extraordinària 2017, s’obre una primera fase a l’abril de 2018, consistent en:

1ª EDICIÓ 2018. CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2017:

Formularis:
Formulari d’al·legacions

Formulari de delegació

El termini d'inscripció a la 1ª Edició de la Convocatòria Extraordinària de places 2017 va finalitzar el 12-05-2018. L'anunci de noves places es farà en aquest mateix espai.

21/6/2018: Publicació de llistats definitius de resultats de la prova escrita i valoració de mèrits de la 1a edició 2018 de la convocatòria extraordinària 2017, amb indicació del dia, hora i lloc de l'adjudicació de places o de realització d'entrevista:

21/6/2018 Per al centre de treball de l'Hospitalet de Llobregat (Hospital Duran i Reynals):
Ref.: HOS-17EXT-MET-PLDON (Metge/ssa Pla Director Oncologia) - llistat definitiu prova escrita i mèrits
Ref.: HOS-17EXT-FAR-FARMA (Farmacèutic/a Especialista Farmàcia Hospitalària) - llistat definitiu prova escrita i mèrits
Ref.: HOS-17EXT-FIS-FIPRO (Físic/a Especialista Radiofísica Hospitalària) - llistat definitiu prova escrita i mèrits
Ref.: HOS-17EXT-TGS-PLDON (Titulat/da Grau Superior Pla Director Oncologia) - llistat definitiu prova escrita i mèrits
Ref.: HOS-17EXT-TGM-PLDON (Titulat/da Grau Mitjà Pla Director Oncologia) - llistat definitiu prova escrita i mèrits
Ref.: HOS-17EXT-TGM-DEFAU (Titulat/da Grau Mitjà Direcció Econòmic-Financera) - llistat definitiu prova escrita i mèrits
Ref.: ICO-17EXT-TGS-VINCO (Titulat/da Grau Superior Programa Vigilància Infecció Nosocomial) - llistat definitiu prova escrita i mèrits
Ref.: ICO-17EXT-TGS-VINTS (Titulat/da Grau Superior Programa Vigilància Infecció Nosocomial) - llistat definitiu prova escrita i mèrits

21/6/2018 Per al centre de treball de Badalona (Hospital Germans Trias i Pujol):
Ref.: BAD-17EXT-FAR-FARMA (Farmacèutic/a Especialista Farmàcia Hospitalària) - llistat definitiu prova escrita i mèrits

21/6/2018 Per al centre de treball de Girona (Hospital Doctor Josep Trueta):
Ref.: GIR-17EXT-FIS-FIPRO (Físic/a Especialista Radiofísica Hospitalària) - llistat definitiu prova escrita i mèrits
Ref.: GIR-17EXT-TGS-PRCGE (Titulat/da Grau Superior Consell Genètic) - llistat definitiu prova escrita i mèrits

 

27/04/2018 Llistat de places convocades per centre de treball:

27/04/2018 Per al centre de treball de l'Hospitalet de Llobregat (Hospital Duran i Reynals):
Ref.: HOS-17EXT-MET-GESCL (Metge/ssa Gestió Clínica) ADJUDICADA
Ref.: HOS-17EXT-MET-PLDON (Metge/ssa Pla Director Oncologia) 
Ref.: HOS-17EXT-FAR-FARMA (Farmacèutic/a Especialista Farmàcia Hospitalària)
Ref.: HOS-17EXT-FIS-FIPRO (Físic/a Especialista Radiofísica Hospitalària)
Ref.: HOS-17EXT-TGS-PLDON (Titulat/da Grau Superior Pla Director Oncologia)
Ref.: HOS-17EXT-TGS-ASJUR (Titulat/da Grau Superior Assessoria Jurídica) ADJUDICADA
Ref.: HOS-17EXT-TGS-BIOSU (Titulat/da Grau Superior Programes de Prevenció) ADJUDICADA
Ref.: HOS-17EXT-TGS-HOSFU (Titulat/da Grau Superior Programes de Prevenció) ADJUDICADA
Ref.: HOS-17EXT-TGS-EONCO (Titulat/da Grau Superior e-oncologia) ADJUDICADA
Ref.: HOS-17EXT-TGS-FCONT (Titulat/da Grau Superior Departament Persones) ADJUDICADA
Ref.: HOS-17EXT-TGS-SSINF (Titulat/da de Grau Superior Serveis Informàtics) ADJUDICADA
Ref.: HOS-17EXT-TGS-SGRIN (Titulat/da de Grau Superior Serveis Generals) ADJUDICADA
Ref.: HOS-17EXT-TGS-PRICO (Titulat/da Grau Superior Projectes Internacionals C.Pal·liatives) ADJUDICADA
Ref.: HOS-17EXT-TGM-PLDON (Titulat/da Grau Mitjà Pla Director Oncologia)
Ref.: HOS-17EXT-TGM-SSINF (Titulat/da Grau Mitjà Serveis Informàtics) ADJUDICADA
Ref.: HOS-17EXT-TGM-DEFAU (Titulat/da Grau Mitjà Direcció Econòmic-Financera)
Ref.: HOS-17EXT-TEC-SGRLS (Tècnic/a Serveis Generals) ADJUDICADA
Ref.: HOS-17EXT-MMG-DECFI (Mosso/a Magatzem) ADJUDICADA
Ref.: ICO-17EXT-TGS-VINCO (Titulat/da Grau Superior Programa Vigilància Infecció Nosocomial)
Ref.: ICO-17EXT-TGS-VINTS (Titulat/da Grau Superior Programa Vigilància Infecció Nosocomial)

27/04/2018 Per al centre de treball de Badalona (Hospital Germans Trias i Pujol):
Ref.: BAD-17EXT-FAR-FARMA (Farmacèutic/a Especialista Farmàcia Hospitalària)

27/04/2018 Per al centre de treball de Girona (Hospital Doctor Josep Trueta):
Ref.: GIR-17EXT-FIS-FIPRO (Físic/a Especialista Radiofísica Hospitalària)
Ref.: GIR-17EXT-TGS-PRCGE (Titulat/da Grau Superior Consell Genètic)

27/04/2018 Elements comuns de la 1ª edició 2018. Convocatòria extraordinària 2017:
Bases generals de la convocatòria (annex 1)
Temari prova escrita (comú per a totes les places convocades)

Borsa de treball

Per a contractació eventual i interinatges. Les persones interessades en treballar a l'ICO poden fer arribar el seu currículum aquí.

Update:  27.09.2017