• Print

Professionals

Convocatòria pública de places 

Per participar a la convocatòria pública de places cal registrar-se prèviament al Sistema de Gestió de Persones (SGP) mitjançant la vostra adreça de correu electrònic. L'ICO us remetrà la clau d'accés que us permeti accedir a la introducció de les dades curriculars.

Per qualsevol dubte o dificultat per dur a terme el registre o la introducció de dades al SGP, contacteu a través del correu electrònic atenciosgp@iconcologia.net

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2017:

Resultats provisionals de valoració de mèrits - publicació de data 23/01/2018-:
Per al centre de treball de l'Hospitalet de Llobregat (Hospital Duran i Reynals):
Ref 2017-ORD-MET-METRE: Facultatiu Especialista Medicina del Treball - Llistat provisional

 

Termini presentació documental de mèrits. Publicació de data 22/12/2017:

Les persones que hagin superat la fase de prova escrita, disposen d'un termini de fins el dia 12 de gener de 2018, a les 12:00 hores, per tal de presentar i acreditar documentalment els mérits al·legats i introduïts al SGP.

Es recorda que per la valoració els mèrits han d'estar introduïts al SGP i acreditats documentalment, en qualsevol altre situació no es tindran en compte a efectes de valoració d'acord amb els barems publicats.

La presentació documental dels mèrits es pot realitzar a:

• Direcció de Persones de l'ICO-HOSPITALET
-Hospital Duran i Reynals- Granvia de l'Hospitalet, 199-203,  08908 L'Hospitalet.

• Servei de Gestió de Recursos ICO-BADALONA
-Hospital Germans Trias i Pujol- Carretera del Canyet, s/n, 08916 Badalona.

• Servei de Gestió de Recursos ICO-GIRONA
-Hospital Josep Trueta- Avinguda França, s/n, 17007 Girona.

Resultats definitius de la fase de prova escrita - publicació de data 22/12/2017-:
Resultats definitius de la fase de prova escrita, d'acord amb el punt 6.C de les Bases generals de la convocatòria. 

2017-ORD-MET-ONMED-HOS - Llistat definitiu prova escrita
2017-ORD-MET-ONRDT-HOS - Llistat definitiu prova escrita
2017-ORD-MET-CUPAL - Llistat definitiu prova escrita
2017-ORD-MET-METRE - Llistat definitiu prova escrita
2017-ORD-TGS-COPUB - Llistat definitiu prova escrita
2017-ORD-TGS-PRQUA - Llistat definitiu prova escrita
2017-ORD-TGS-PRTBC - Llistat definitiu prova escrita
2017-ORD-TGS-PRPRE - Llistat definitiu prova escrita
2017-ORD-TGS-LINCA - Llistat definitiu prova escrita

Per al centre de treball de Badalona (Hospital Germans Trias i Pujol):
2017-ORD-MET-ONMED-BAD - Llistat definitiu prova escrita
2017-ORD-MET-HEMAT-BAD - Llistat definitiu prova escrita

Per al centre de treball de Girona (Hospital Doctor Josep Trueta):
2017-ORD-MET-ONRDT-GIR - Llistat definitiu prova escrita
2017-ORD-MET-HEMAT-GIR - Llistat definitiu prova escrita

 

Resultats de la prova de llengua catalana - publicació de data 04/12/2017-:
Resultats de la prova de llengua catalana per a les persones admeses que havien de realitzar-la, d’acord amb les bases generals de la convocatòria ordinària (6.B.) dels llistats definitius annexes.
2017_ORD_MET_CUPAL_LLISTAT_RESULTATS_PROVA_LLENGUA_CATALANA
2017_ORD_MET_ONRDT_HOS_LLISTAT_RESULTATS_PROVA_LLENGUA_CATALANA
2017_ORD_TGS_LINCA_LLISTAT_RESULTATS_PROVA_LLENGUA_CATALANA
2017_ORD_TGS_PRE_LLISTAT_RESULTATS_PROVA_LLENGUA_CATALANA

Llistats definitius de persones admeses/excloses (amb indicació de prova de coneixement de llengua) -publicació de data 24/11/2017-:

Per al centre de treball de l'Hospitalet de Llobregat (Hospital Duran i Reynals):
Ref 2017-ORD-MET-ONMED-HOS: Facultatiu Especialista Oncologia Mèdica - Llistat definitiu
Ref 2017-ORD-MET-ONRDT-HOS: Facultatiu Especialista Oncologia Radioteràpica - Llistat definitiu
Ref 2017-ORD-MET-CUPAL: Facultatiu Especialista Cures Pal·liatives - Llistat definitiu
Ref 2017-ORD-MET-METRE: Facultatiu Especialista Medicina del Treball - Llistat definitiu
Ref 2017-ORD-TGS-COPUB: Titulat Grau Superior Contractació Pública - Llistat definitiu
Ref 2017-ORD-TGS-PRQUA: Titulat Grau Superior Prog. Qualitat Corporativa - Llistat definitiu
Ref 2017-ORD-TGS-PRTBC: Titulat Grau Superior Programa Prevenció (Control tabaquisme) - Llistat definitiu
Ref 2017-ORD-TGS-PRPRE: Titulat Grau Superior Programa Prevenció (Unitat biomarcadors i susc.) - Llistat definitiu
Ref 2017-ORD-TGS-LINCA: Titulat Grau Superior Laboratori Infeccions i Càncer - Llistat definitiu

Per al centre de treball de Badalona (Hospital Germans Trias i Pujol):
Ref 2017-ORD-MET-ONMED-BAD: Facultatiu Especialista Oncologia Mèdica - Llistat definitiu
Ref 2017-ORD-MET-HEMAT-BAD: Facultatiu Especialista Hematologia i Hemoteràpia - Llistat definitiu

Per al centre de treball de Girona (Hospital Doctor Josep Trueta):
Ref 2017-ORD-MET-ONRDT-GIR: Facultatiu Especialista Oncologia Radioteràpica- Llistat definitiu
Ref 2017-ORD-MET-HEMAT-GIR: Facultatiu Especialista Hematologia i Hemoteràpia - Llistat definitiu

Termini d'inscripció finalitzat el dia 03/11/2017

Elements comuns de la convocatòria:
Bases de la convocatòria (annex 1)
Temari prova escrita (comú per a totes les places convocades)

Per al centre de treball de l'Hospitalet de Llobregat (Hospital Duran i Reynals):
Ref 2017-ORD-MET-ONMED-HOS: Facultatiu Especialista Oncologia Mèdica - 1 plaça
Ref 2017-ORD-MET-ONRDT-HOS: Facultatiu Especialista Oncologia Radioteràpica - 1 plaça
Ref 2017-ORD-MET-CUPAL: Facultatiu Especialista Cures Pal·liatives - 2 places
Ref 2017-ORD-MET-METRE: Facultatiu Especialista Medicina del Treball - 1 plaça
Ref 2017-ORD-TGS-COPUB: Titulat Grau Superior Contractació Pública - 1 plaça
Ref 2017-ORD-TGS-PRQUA: Titulat Grau Superior Prog. Qualitat Corporativa - 1 plaça
Ref 2017-ORD-TGS-PRTBC: Titulat Grau Superior Programa Prevenció (Control tabaquisme) - 1 plaça
Ref 2017-ORD-TGS-PRPRE: Titulat Grau Superior Programa Prevenció (Unitat biomarcadors i susc.) - 1 plaça
Ref 2017-ORD-TGS-LINCA: Titulat Grau Superior Laboratori Infeccions i Càncer - 1 plaça

Per al centre de treball de Badalona (Hospital Germans Trias i Pujol):
Ref 2017-ORD-MET-ONMED-BAD: Facultatiu Especialista Oncologia Mèdica - 1 plaça
Ref 2017-ORD-MET-HEMAT-BAD: Facultatiu Especialista Hematologia i Hemoteràpia - 1 plaça

Per al centre de treball de Girona (Hospital Doctor Josep Trueta):
Ref 2017-ORD-MET-ONRDT-GIR: Facultatiu Especialista Oncologia Radioteràpica- 1 plaça
Ref 2017-ORD-MET-HEMAT-GIR: Facultatiu Especialista Hematologia i Hemoteràpia - 1 plaça

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2017:
Publicació DOGC anunci de convocatòria extraordinària de places
Les bases i els terminis per participar en la convocatòria estaran disponibles a la pàgina web de l'ICO i a la Direcció de Persones de l'ICO, Hospital Duran i Reynals, Granvia de l'Hospitalet 199-203 (2a planta) a l'Hospitalet de Llobregat, a partir del dia 30 de gener de 2018

Borsa de treball

Per a contractació eventual i interinatges. Les persones interessades en treballar a l'ICO poden fer arribar el seu currículum aquí.

Update:  27.09.2017