• Print

Professionals

Convocatòria per cobrir lloc de feina

Tenure-Track faculty position in cancer immunotherapy The Catalan Institute of Oncology (ICO) and the Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL) in Barcelona are jointly seeking an exceptional candidate for establishing a multidisciplinary research group in cancer immunotherapy and immunology within the ICO Program Against Cancer Therapeutic Resistance (ProCURE) and the IDIBELL (more information here)
The deadline for submission of applications will end on November 30, 2018

Titulat de grau en enginyeria L’Institut Català d’Oncologia necessita incorporar un/a Titulat/da de Grau en Enginyeria, Mecànica, Electricitat o Industrial, adscrit a Serveis Generals i Infraestructures, en el centre de treball ICO-Hospitalet. TITULAT DE GRAU EN ENGINYERIA (veure PDF)
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 22 d’octubre de 2018 a les 12:00 hores

Convocatòria pública de places 

Per participar a la convocatòria pública de places cal registrar-se prèviament al Sistema de Gestió de Persones (SGP) mitjançant la vostra adreça de correu electrònic. L'ICO us remetrà la clau d'accés que us permeti accedir a la introducció de les dades curriculars.

Per qualsevol dubte o dificultat per dur a terme el registre o la introducció de dades al SGP, contacteu a través del correu electrònic atenciosgp@iconcologia.net

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2017:
Publicació DOGC anunci de convocatòria extraordinària de places

Del conjunt de places anunciades en la convocatòria extraordinària 2017, la segona edició (titulats de grau superior assistencials i no assistencials) està prevista a partir de setembre de 2018. La publicació dels barems de les places es farà en aquest espai. 

12/07/2018 Elements comuns de la Convocatòria extraordinària 2017:
Bases generals de la convocatòria (annex 1)
Temari prova escrita (comú per a totes les places convocades)

Borsa de treball

Per a contractació eventual i interinatges. Les persones interessades en treballar a l'ICO poden fer arribar el seu currículum aquí.

Update:  27.09.2017