• Print

Èxit del primer assaig clínic amb un antagonista CXCR4 en pacients amb càncer de mama metastàtic HER2-negatiu

Les investigadores Sonia Pernas i Marta Gil Martín, de l'ICO - IDIBELL, lideren el primer assaig clínic que prova amb èxit un nou tipus de fàrmac en pacients amb càncer de mama metastàtic HER2-negatiu. Els resultats d'aquest estudi, el primer que investiga aquest tipus de teràpia en càncer de mama metastàsic, s'han publicat a la revista Lancet Oncology

14/06/2018 10:06
Quimio

Les investigadores Sonia Pernas i Marta Gil Martín, del Programa de recerca Oncobell [Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)–Institut Català d’Oncologia (ICO)], condueixen a l’ICO el primer assaig clínic que prova amb èxit un nou tipus de fàrmac —un antagonista de CXCR4— en pacients amb càncer de mama metastàtic HER2-negatiu. Sobre la base dels resultats d’aquest estudi, publicats a la prestigiosa revista The Lancet Oncology, la Food and Drug Administration d’Estats Units d’Amèrica ha atorgat la designació Fast track a aquesta nova teràpia immunooncològica, fet que podrà accelerar-ne el desenvolupament.
“Estem davant del primer assaig que investiga aquest tipus de teràpia en pacients amb càncer de mama metastàtic”—explica Sonia Pernas, primera autora de l’estudi. En aquest assaig, fase 1, els investigadors estableixen que la combinació de balixafortida-antagonista del receptor CXCR4 i eribulina té un perfil de seguretat favorable, similar al de cada fàrmac utilitzat per separat.

Pel que fa a l’activitat antitumoral, els resultats de l’estudi mostren el gran potencial d’aquest fàrmac en combinació amb eribulina (amb un 63 % de benefici clínic, incloent-hi un 38 % de respostes objectives en pacients prèviament tractades amb d’una a tres línies de quimioteràpia) com a nova opció terapèutica per a pacients afectades de càncer de mama metastàtic avançat. És per aquest motiu que la Food and Drug Administration nord-americana ha atorgat a la combinació la designació Fast-track per accelerar-ne la revisió i poder cobrir al més aviat possible aquesta necessitat mèdica no satisfeta.
L’assaig, desenvolupat en onze centres arreu de l’Estat espanyol i els Estats Units d’Amèrica, ha comptat amb 56 participants. “En aquest sentit, cal remarcar el paper de l'ICO, ja que ha estat el centre on s’han inclòs més pacients”, comenta Pernas.
CXCR4 és un receptor que juga un paper crític en el creixement, la supervivència, l'angiogènesi i la metàstasi de tumors; se sap que una elevada expressió de CXCR4 correlaciona amb el comportament metastàtic agressiu de les cèl·lules canceroses i un mal pronòstic. La balixafortida és l'únic antagonista de CXCR4, actualment en desenvolupament com a tractament per al càncer de mama.

Referència de l’article
Pernas, Sonia et al. Balixafortide plus eribulin in HER2-negative metastatic breast cancer: a phase 1, single-arm, dose-escalation trial. The Lancet Oncology , Volume 19 , Issue 6 , 812 – 824. doi: 10.1016/S1470-2045(18)30147-5.