• Print

4 de març, Dia Internacional del VPH: El 80% de les persones sexualment actives s’infecta de VPH en algun moment de la seva vida

A partir d’aquest any, el dia 4 de març se celebrarà el Dia Internacional de Sensibilització sobre el Virus del Papil·loma Humà (VPH) organitzat per la Societat Internacional del Papil·lomavirus (IPVS) i altres col·laboradors a nivell mundial. El VPH és un virus de transmissió sexual, molt freqüent a nivell global, amb més de 200 tipus diferents. La infecció per VPH és molt habitual, però si persisteix, pot causar càncer de coll uterí, de vulva, penis, anus i orofaringe.

02/03/2018 09:03
Dona Amor No VPH

A partir d’aquest any, el 4 de març, se celebrarà el Dia Internacional de Sensibilització sobre el Virus del Papil·loma Humà (VPH) organitzat per la Societat Internacional de Papil·loma virus (IPVS), i altres col·laboradors a nivell mundial, i la que també s’adhereix l’Institut Català d’Oncologia com a centre de referència en VPH. El propòsit d’aquesta jornada sobre el VPH és ajudar a intercanviar informació sobre el virus i difondre les opcions de prevenció i tractament que existeixen. La campanya d’aquest any porta el lema ‘Dona amor, no VPH’. Podeu trobar més informació sobre aquesta jornada internacional a la pàgina web www.givelovenothpv.org.

El VPH pot afectar qualsevol persona de qualsevol raça, nacionalitat, edat, gènere o orientació sexual i n’hi ha més de 200 tipus diferents. A més, es calcula que el 80% de les persones sexualment actives s’infecta de VPH en algun moment de la seva vida. La majoria de persones resolen la infecció sense complicacions, però si la infecció persisteix pot arribar a produir diferents tipus de càncer. Els tipus de VPH més agressius poden causar càncer de coll uterí (cèrvix), vulva, penis, anus i orofaringe.

A nivell mundial, el càncer de coll d’úter és el quart tipus de càncer més freqüent en les dones, i s’estima que 270.000 dones moren anualment a tot el món per aquesta causa. En el cas de Catalunya, els càncers associats al VPH representen un 1,4% del total de càncers en la població (un 3% en dones i un 0,3% en homes) i el nombre estimat de casos de càncer anual relacionat amb el VPH és de 466 dones i 75 homes, causant 196 defuncions a l’any.

Els homes també poden contraure i transmetre el VPH i desenvolupar un càncer. El risc de desenvolupar càncer anal en homes infectats per VPH que tenen sexe amb altres homes, és equiparable al risc de desenvolupar càncer cervical entre les dones infectades pel VPH.

*Font: Registres del Càncer de Tarragona i Girona i Institut Català d’Oncologia

Com es pot prevenir el Virus del Papil·loma Humà (VPH)?

Existeixen diferents mesures per a la prevenció dels càncers associats amb el VPH: la vacuna contra el VPH -que prevé amb eficàcia la infecció pel VPH- i les proves de cribratge, ja sigui la citologia cervical (el test de Papanicolau) o la prova de detecció de VPH, que es porta a terme per a detectar i prevenir de manera precoç el càncer del coll uterí. El cribratge permet identificar les dones que tenen mes risc a poder patir, al cap dels anys, un càncer de coll uterí per a poder-los-hi fer un seguiment i poder-lo prevenir, precoçment, les lesions pre-canceroses.

Pel que fa a les vacunes poden prevenir la majoria dels casos de càncer de coll uterí, i també un percentatge de d’altres tipus de càncer que, encara que siguin menys freqüents, estan relacionats amb el VPH, com són el càncer de vulva, vagina, anus i orofaringe en les dones així com el càncer de penis, anus i orofaringe en l’home.

No obstant això, en els països en vies de desenvolupament tenen un accés limitat a aquestes mesures de prevenció. Per aquest motiu, el càncer de coll uterí es diagnostica sovint en estadis avançats de la malaltia i el resultat del tractament no és bo, donant lloc a una alta taxa de mortalitat. Fins i tot en països desenvolupats, l'accés a la prevenció, detecció i tractament varia, i l'impacte del VPH és més gran en les comunitats més pobres.

L’ICO com a centre de referència en VPH

L’Institut Català d’Oncologia, a través del Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer (PREC), impulsat per l’investigador i epidemiòleg Francesc Xavier Bosch, és un centre de referència en VPH a nivell mundial, amb una trajectòria de més de 20 anys, en la investigació epidemiològica per la prevenció i control del càncer relacionat amb el virus del VPH a la població.

Actualment, l’activitat de recerca associada a la infecció del VPH està especialment centrada en la susceptibilitat genètica i les bases moleculars dels càncers anogenitals i de cap i coll. Es treballa en el disseny de noves estratègies i intervencions per la prevenció dels càncers associats al VPH amb estreta i activa col·laboració amb un gran nombre de grups de recerca nacionals i internacionals experts en diferents àrees relacionades amb el VPH, així com, amb l’administració i el sector privat.

Des del PREC es realitza el control de les intervencions per la prevenció i control del càncer relacionat amb el VPH a la població, i l’avaluació de la implementació del protocol de cribratge de càncer de coll uterí a l’atenció primària, que permet identificar aquelles dones amb alt risc de càncer de coll uterí. A més es coordina el desenvolupament d’assaigs clínics de les noves vacunes enfront del VPH a l’hora que es realitza l’avaluació de l’impacte de les vacunes del VPH a Catalunya.