• Print

La supervivència a cinc anys del càncer d’ovari ha augmentat un 11% en els darrers quinze anys

El càncer d’ovari és el vuitè tipus de càncer més freqüent en dones amb uns 445 casos nous a l’any a Catalunya. El 75% d’aquest tipus de càncer es diagnostica generalment en estadis avançats perquè, en estadis inicials, no acostuma a provocar símptomes i en estadis avançats sovint es confonen amb els de d’altres patologies benignes de l’abdomen.

08/05/2018 08:05
Ovari

Avui, dimarts 8 de maig, se celebra el Dia Mundial del Càncer d’Ovari que és el vuitè tipus de càncer més freqüent en dones, amb uns 445 casos nous a Catalunya a l’any. El càncer epitelial d’ovari, que representa més del 85% dels casos, és la segona neoplàsia ginecològica més freqüent després del càncer de cos d’úter però segueix essent encara la principal causa de mort.

Aquest tipus de càncer es diagnostica generalment en estadis avançats ja que els símptomes que provoca sovint es confonen amb altres patologies benignes de l’abdomen. Això, juntament amb el fet que encara no hi ha un Programa de Cribratge avançat, provoca que el 75% d’aquest tipus de càncer es detectin en fases avançades de la malaltia. Tot i això, la supervivència a cinc anys del càncer d’ovari ha augmentat un 11% en els darrers quinze anys.

La Unitat Funcional de Tumors Ginecològics

L’augment de la supervivència de les pacients afectades de càncer d’ovari es pot atribuir a diversos factors. La millora en el tractament hi ha contribuït de forma important però també, i en gran mesura, l’inici de la centralització de la manera de tractar i valorar la pacient en equips multidisciplinars especialitzats en les que els diferents especialistes implicats valoren la millor estratègia terapèutica per cada cas valorant, conjuntament, amb la pacient.

Un bon exemple d’aquesta manera de valorar la pacient de forma global la trobem en la Unitat Funcional de Tumors Ginecològics. És tracta d’una estructura organitzativa fonamentada en la valoració inicial del malalt per part d’equips interdisciplinaris especialitzats en tumors ginecològics. A diferencia dels clàssics comitès de tumors, en les unitats funcionals els especialistes comparteixen espai durant les visites. D’aquesta manera, poden visitar el pacient simultàniament i consensuar les decisions sobre el diagnòstic i el tractament inicial.

A més, la unitat funcional garanteix l’acompanyament del pacient -i de la seva família- durant tot el procés gràcies al personal d’infermeria, que porta la gestió del cas i dona suport al conjunt de professionals implicats en les tasques de coordinació. A l’ICO l’Hospitalet es va crear aquesta unitat funcional especialitzada en aquest tipus de tumors l’any 1992; a l’ICO Girona al 2016 i a l’ICO Badalona l’any 2017.

Nous fàrmacs i assaigs clínics, factors clau en l’augment de la supervivència

Els nous fàrmacs i els assaigs clínics són factors claus a l’hora d’augmentar la supervivència en aquest tipus de tumors. Així doncs, s’espera que la introducció de nous fàrmacs com els antiangiogènics i els inhibidors de PARP als diferents esquemes de quimioteràpia prèviament existents continuï augmentant la supervivència d’aquests pacients.

Per altra banda cal destacar l’accés de les pacients als assaigs clínics d’investigació en centres de referència, que permeten seguir avançant en el coneixement de la malaltia i el desenvolupament de nous tractaments. Les pacients que participen en aquests estudis contribueixen a la recerca que pot ajudar, en un futur, a altres persones i en alguns casos poden accedir a nous tractaments que encara estan en fase experimental però que poden millorar el curs de la malaltia.

Així doncs, als centres de l’Institut Català d’Oncologia es van dur a terme 19 assaigs en reclutament l’any 2016 i 27 l’any 2017. Pel que fa a nombre de pacients participants en aquests assaigs van ser 23 l’any 2016 i 37 l’any 2017. Això demostra que cada vegada es dona més importància als assaigs per tal de poder avançar en la recerca de nous fàrmacs i tractaments que beneficiïn a les pacients.

El Càncer d’ovari a Catalunya i a la demarcació de Girona

Segons les dades del Pla Director d’Oncologia, el càncer d’ovari és el vuitè tipus de càncer més freqüent en dones a Catalunya amb uns 445 casos l’any, la qual cosa suposa quasi el 3,5% de tots els tumors en dones. Cada any es diagnostiquen 11,8 casos cada 100.000 habitants. Per altra banda el 42% de les dones afectades de càncer d’ovari sobreviuen als cinc anys de la malaltia.

Pel que fa a les comarques gironines, el promig de pacients que es diagnostiquen d’un tumor d’ovari és de 40 casos. Cal destacar que la seva incidència ha baixat en els últims anys en aquesta zona un 3% anualment.

Font: Unitat d’Epidemiologia i Registre del Càncer de Girona. Pla Director d’Oncologia. Generalitat de Catalunya.