• Imprimeix

Recerca clínica (assaigs clínics)

La recerca clínica a l’ICO persegueix fonamentalment dos objectius: contribuir a millorar el tractament del càncer i oferir als pacients les millors alternatives terapèutiques, amb l’avaluació de noves estratègies en els tractaments. En aquest marc, l’ICO segueix una sèrie de normes internes prèvies per garantir l’interès científic dels assajos clínics, a més de complir amb els requisits establerts per la legislació vigent i amb les normes de la bona pràctica clínica.

- L’avaluació de nous medicaments en el tractament de malalties neoplàsiques.
- La interacció entre la investigació bàsica i la clínica, per a un ràpid trasllat dels descobriments en l’àmbit genètic i molecular a la recerca amb pacients, enfocant la terapèutica a la llum dels descobriments del laboratori.
- La participació en els fòrums de consens i de decisió d’estratègies de tractaments, mitjançant la col·laboració amb grups cooperatius nacionals i internacionals. 
- La col·laboració amb la indústria farmacèutica en l’avaluació i el desenvolupament de medicaments anticancerígens, de manera equilibrada, mantenint la independència intel·lectual de l’ICO.

En aquest apartat trobareu, entre d'altres, com demanar de dur a terme un assaig a l'ICO Hospitalet, la política d’acceptació de protocols i els procediments econòmics i administratius durant l’assaig.

En aquest apartat trobareu, entre d'altres, com demanar de dur a terme un assaig a l'ICO Badalona, la política d’acceptació de protocols i els procediments econòmics i administratius durant l’assaig.

Tota l'activitat dels nostres investigadors en assaigs clínics i en recerca clínica ja ha donat resultats, i han sigut publicats en revistes científiques. Aquest document conté les referències bibliogràfiques d’aquestes publicacions.

Data d'actualització:  25.04.2012