L’ICO és un centre integral de càncer i com a tal lluita contra la malaltia en totes les seves vessants, entre ells la recerca. Aquesta forma part de l’objectiu primordial de l’ICO en els seus estatuts fundacionals. Un dels objectius és apropar els resultats de la investigació a l'àmbit assistencial per millorar la qualitat de vida i supervivència dels pacients.

Segons l’ASCO (American Society of Clinical Oncology) el progrés en el tractament del càncer dels darrers 40 anys ha estat propiciat per la inversió en recerca, que ha produït un augment significatiu en la supervivència i una revolució en el coneixement biològic de la malaltia, així com en la capacitat de prevenir-lo, diagnosticar-lo i tractar-lo.

L’ICO es va fundar l’any 1996 i en aquests 15 anys ha aconseguit ser un centre de referència a Catalunya, tant en la qualitat assistencial (resultats de les enquestes de satisfacció dels pacients i el Premi a les millors pràctiques clíniques del SNS, 2010, entre d’altres) com en la recerca (primer centre hospitalari  espanyol en qualitat científica, segons l’informe internacional i independent Scimago, recentment publicat).

A l’ICO es fa recerca en tot allò que té a veure amb el càncer, des d’entendre per què es produeix la malaltia i com impedir-ho, fins a trobar estratègies de diagnòstic precoç o tractaments nous i més eficaços, així com recerca en relació a l’atenció als malalts al final de la vida. També es fa investigació en infermeria, psicooncologia i treball social.

Direcció general: Candela Calle
Direcció Científica: Josep Ramon Germà
Recerca Translacional: Ramon Salazar
Investigació Clínica: Margarita García
ICO Biobanc: Berta Laquente
Oficina de Suport a la Recerca: Núria Benítez
OSR: Oficina de Suport a la Recerca
EPI: Epidemiologia
V i C: Virus i Càncer
PCC: Prevenció i Control del Càncer
CH: Càncer Hereditari
LRT: Laboratori de Recerca Translacional
LSOM: Laboratori de Biologia Molecular del Servei d’Oncologia Mèdica (Badalona)
LHem: Laboratori  de Biologia Molecular i Citogenètica d’Hematologia (Badalona)
UIC: Unitat d’Investigació Clínica

Organigrama de Recerca

L'ICO disposa de diversos programes transversals que, entre d'altres activitats, també fan recerca:

Epidemiologia del càncer: Estudis poblacionals sobre els factors que augmenten o disminueixen el risc de patir un càncer.

Prevenció: Es fa recerca en l’impacte de les diferents mesures que es poden prendre per prevenir o detectar precoçment un tumor.

Càncer hereditari: S’identifiquen nous gens implicats en la predisposició hereditària al càncer, es desenvolupen noves estratègies per personalitzar el seguiment dels malalts i s’avalua l’impacte emocional del consell genètic.

Observatori Qualy-CCOMS: Desenvolupament de projectes adreçats a l’avaluació i la millora de la qualitat en l’atenció pal·liativa considerant, entre d’altres, aspectes epidemiològics, d’efectivitat, d’eficiència i de satisfacció dels models d’atenció desenvolupats, amb l’objectiu de generar evidència de les intervencions i coneixement adaptable i transferible entre diferents models organitzatius.

Per qualsevol qüestió relacionada amb la recerca que es realitza a l'Institut Català d'Oncologia, podeu contactar amb la Oficina de Suport a la Recerca:

osr@iconcologia.net

Data d'actualització:  24.04.2012