• Imprimeix

Treballeu amb nosaltres

Convocatòria pública de places 

Per participar a la convocatòria pública de places cal registrar-se prèviament al Sistema de Gestió de Persones (SGP) mitjançant la vostra adreça de correu electrònic. L'ICO us remetrà la clau d'accés que us permeti accedir a la introducció de les dades curriculars.

Per qualsevol dubte o dificultat per dur a terme el registre o la introducció de dades al SGP, contacteu a través del correu electrònic atenciosgp@iconcologia.net

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2018 - TAXA DE REPOSICIÓ:
Publicació DOGC anunci de convocatòria ordinària de places. Taxa de reposició 2018

Estat de la convocatòria:

31/12/2018: S'ha publicat al DOGC la convocatòria de places corresponent a la taxa de reposició 2018, amb un total de 8 places. Les bases, requisits, barems i terminis per participar en la convocatòria es publicaran en aquesta pàgina web a partir del dia 31 de gener de 2019

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2017:
Publicació DOGC anunci de convocatòria extraordinària de places

Convocatòria Extraordinària 2017. Segona edició, Novembre 2018 (titulats de grau superior assistencials i no assistencials)

Estat de la Segona Edició:

18/01/2019: Es publiquen els llistats provisionals de la prova escrita, de les convocatòries de referència BAD-17EXT2-MET-ONMED, GIR-17EXT2-MET-ONMED i HOS-17EXT2-MET-ONMED. Contra aquesta resolució es disposa d’un termini de 3 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació, d’acord amb el que s’estableix a la base 6.C de la convocatòria, per tal de formular les al·legacions que consideri oportunes, mitjançant formulari normalitzat disponible en aquest mateix espai

BAD-17EXT2-MET-ONMED (Llistat provisional prova escrita)
GIR-17EXT2-MET-ONMED (Llistat provisional prova escrita)
HOS-17EXT2-MET-ONMED (Llistat provisional prova escrita)

15/01/2019: Es publiquen els llistats provisionals de la prova escrita, a excepció de les convocatòries de referència BAD-17EXT2-MET-ONMED, GIR-17EXT2-MET-ONMED i HOS-17EXT2-MET-ONMED. Contra aquesta resolució es disposa d’un termini de 3 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació, d’acord amb el que s’estableix a la base 6.C de la convocatòria, per tal de formular les al·legacions que consideri oportunes, mitjançant formulari normalitzat disponible en aquest mateix espai.

BAD-17EXT2-ESP-CEEIS (Llistat provisional prova escrita)
BAD-17EXT2-MET-CUPAL (Llistat provisional prova escrita)
BAD-17EXT2-TGS-ESTHC (Llistat provisional prova escrita)
BAD-17EXT2-TGS-DTMHC (Llistat provisional prova escrita)
BAD-17EXT2-MET-HECLI (Llistat provisional prova escrita)
BAD-17EXT2-MET-HOSPI (Llistat provisional prova escrita)
BAD-17EXT2-MET-ONRDT (Llistat provisional prova escrita)
BAD-17EXT2-BIO-PROCU (Llistat provisional prova escrita)
BAD-17EXT2-PSI-PSION (Llistat provisional prova escrita)
BAD-17EXT2-BIO-LABMO (Llistat provisional prova escrita)
GIR-17EXT2-TGS-APCRI (Llistat provisional prova escrita)
GIR-17EXT2-MET-HECLI (Llistat provisional prova escrita)
GIR-17EXT2-MET-HELAB (Llistat provisional prova escrita)
HOS-17EXT2-MET-CUPAL (Llistat provisional prova escrita)
HOS-17EXT2-MET-HECLI (Llistat provisional prova escrita)
HOS-17EXT2-MET-ONRDT (Llistat provisional prova escrita)
HOS-17EXT2-PSI-PSION (Llistat provisional prova escrita)
HOS-17EXT2-TGS-PROCU (Llistat provisional prova escrita)
HOS-17EXT2-MET-CNTAB (Llistat provisional prova escrita)
TAR-17EXT2-MET-HECLI (Llistat provisional prova escrita)
TAR-17EXT2-MET-HELAB (Llistat provisional prova escrita)

FORMULARI AL·LEGACIONS

10/01/2019: Prova escrita

18/12/2018: Es publica el llistat de resultats de la prova de coneixement de llengua catalana. 

10/12/2018: Es publica el llistat definitiu d’admesos i no admesos.

27/11/2018: Es va publicar el llistat provisional d'admesos i exclosos

19/11/2018: El termini d'inscripció va finalitzar el passat 17 de novembre 2018

02/11/2018: Es van publicar les places de la segona edició. Inici del termini de presentació de candidatures

12/07/2018 Elements comuns de la Convocatòria extraordinària 2017:
Bases generals de la convocatòria (annex 1)
Temari prova escrita (comú per a totes les places convocades)

Convocatòries corresponents al centre de treball de l'Hospitalet de Llobregat (Hospital Duran i Reynals):
HOS-17EXT2-MET-CUPAL (Metge/ssa especialista, Cures Pal·latives)
HOS-17EXT2-MET-HECLI (Metge/ssa especialista, Hematologia i Hemoteràpia)
HOS-17EXT2-MET-ONMED (Metge/ssa especialista, Oncologia Mèdica)
HOS-17EXT2-MET-ONRDT (Metge/ssa especialista, Oncologia Radioteràpica)
HOS-17EXT2-PSI-PSION (Psicòleg/a Clínic, Pla Director Oncologia)
HOS-17EXT2-TGS-PROCU (Titulat/da Grau Superior, Programes Recerca – Procure-)
HOS-17EXT2-MET-CNTAB (Metge/ssa especialista, Programes Prevenció –control tabac-)

Convocatòries corresponents al centre de treball de Badalona (Hospital Germans Trias i Pujol):
BAD-17EXT2-ESP-CEEIS (Epidemiòleg/a, especialista Medicina Preventiva i Salut Pública –CEEISCAT-)
BAD-17EXT2-MET-CUPAL (Metge/ssa especialista, Servei Suport Integral)
BAD-17EXT2-TGS-ESTHC (Titulat/da Grau Superior, Hematologia i Hemoteràpia)
BAD-17EXT2-TGS-DTMHC (Titulat/da Grau Superior, Qualitat Hematologia i Hemoteràpia)
BAD-17EXT2-MET-HECLI (Metge/ssa especialista, Hematologia i Hemoteràpia)
BAD-17EXT2-MET-HOSPI (Metge/ssa especialista, Hospitalització)
BAD-17EXT2-MET-ONMED (Metge/ssa especialista, Oncologia Mèdica)
BAD-17EXT2-MET-ONRDT (Metge/ssa especialista, Oncologia Radioteràpica)
BAD-17EXT2-BIO-PROCU (Biòleg/a, Programes Recerca –Procure-)
BAD-17EXT2-PSI-PSION (Psicòleg/a Clínic, Unitat Suport Servei Integral)
BAD-17EXT2-BIO-LABMO (Biòleg/a, Laboratori biologia molecular)

Convocatòries corresponents al centre de treball de Girona (Hospital Doctor Josep Trueta):
GIR-17EXT2-TGS-APCRI (Titulat/da Grau Superior, Diagnòstic molecular oncològic –Laboratori-)
GIR-17EXT2-MET-HECLI (Metge/ssa especialista, Hematologia i Hemoteràpia)
GIR-17EXT2-MET-HELAB (Metge/ssa especialista, Hematologia i Hemoteràpia –Laboratori-)
GIR-17EXT2-MET-ONMED (Metge/ssa especialista, Oncologia Mèdica)

Convocatòries corresponents al centre de treball de Tarragona (Hospital Joan XXIII):
TAR-17EXT2-MET-HECLI (Metge/ssa especialista, Hematologia i Hemoteràpia)
TAR-17EXT2-MET-HELAB (Metge/ssa especialista, Hematologia i Hemoteràpia –Laboratori-)

 

Borsa de treball

Per a contractació eventual i interinatges. Les persones interessades en treballar a l'ICO poden fer arribar el seu currículum aquí.

Data d'actualització:  27.09.2017