• Imprimeix

Treballeu amb nosaltres

Convocatòria pública de places 

Per participar a la convocatòria pública de places cal registrar-se prèviament al Sistema de Gestió de Persones (SGP) mitjançant la vostra adreça de correu electrònic. L'ICO us remetrà la clau d'accés que us permeti accedir a la introducció de les dades curriculars.

Per qualsevol dubte o dificultat per dur a terme el registre o la introducció de dades al SGP, contacteu a través del correu electrònic atenciosgp@iconcologia.net

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2017:
Publicació DOGC anunci de convocatòria extraordinària de places

Del conjunt de places anunciades en la convocatòria extraordinària 2017, la segona edició (titulats de grau superior assistencials i no assistencials) està prevista a partir de setembre de 2018. La publicació dels barems de les places es farà en aquest espai. 

12/07/2018 Elements comuns de la Convocatòria extraordinària 2017:
Bases generals de la convocatòria (annex 1)
Temari prova escrita (comú per a totes les places convocades)

Borsa de treball

Per a contractació eventual i interinatges. Les persones interessades en treballar a l'ICO poden fer arribar el seu currículum aquí.

Data d'actualització:  27.09.2017