• Imprimeix

Treballeu amb nosaltres

Convocatòria per cobrir lloc de feina

Tenure-Track faculty position in cancer immunotherapy The Catalan Institute of Oncology (ICO) and the Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL) in Barcelona are jointly seeking an exceptional candidate for establishing a multidisciplinary research group in cancer immunotherapy and immunology within the ICO Program Against Cancer Therapeutic Resistance (ProCURE) and the IDIBELL (more information here)
The deadline for submission of applications will end on November 30, 2018

Convocatòria pública de places 

Per participar a la convocatòria pública de places cal registrar-se prèviament al Sistema de Gestió de Persones (SGP) mitjançant la vostra adreça de correu electrònic. L'ICO us remetrà la clau d'accés que us permeti accedir a la introducció de les dades curriculars.

Per qualsevol dubte o dificultat per dur a terme el registre o la introducció de dades al SGP, contacteu a través del correu electrònic atenciosgp@iconcologia.net

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2017:
Publicació DOGC anunci de convocatòria extraordinària de places

Del conjunt de places anunciades en la convocatòria extraordinària 2017, la segona edició (titulats de grau superior assistencials i no assistencials) està prevista a partir de setembre de 2018. La publicació dels barems de les places es farà en aquest espai. 

12/07/2018 Elements comuns de la Convocatòria extraordinària 2017:
Bases generals de la convocatòria (annex 1)
Temari prova escrita (comú per a totes les places convocades)

02/11/2018 Convocatòria Extraordinària 2017. Segona Edició, Novembre 2018:
Es fa pública la convocatòria de les places que s’indiquen a continuació. El termini d’inscripció és de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació a la pàgina web de l’ ICO, és a dir, fins el dia 17 de novembre 2018 inclòs.

S’informa que les persones que presentin la documentació d’inscripció el darrer dia, dissabte 17 de novembre, cal que la presentin, necessària i exclusivament, al Servei d’Admissions del centre de l’ICO l’Hospitalet, edifici Hospital Duran i Reynals (Av. Granvia de l’Hospitalet, 199-203, planta baixa, d’admissions).

(veure Bases generals de la convocatòria –annex 1).

HOS-17EXT2-MET-CUPAL (Metge/ssa especialista, Cures Pal·latives)
HOS-17EXT2-MET-HECLI (Metge/ssa especialista, Hematologia i Hemoteràpia)
HOS-17EXT2-MET-ONMED (Metge/ssa especialista, Oncologia Mèdica)
HOS-17EXT2-MET-ONRDT (Metge/ssa especialista, Oncologia Radioteràpica)
HOS-17EXT2-PSI-PSION (Psicòleg/a Clínic, Pla Director Oncologia)
HOS-17EXT2-TGS-PROCU (Titulat/da Grau Superior, Programes Recerca – Procure-)
HOS-17EXT2-MET-CNTAB (Metge/ssa especialista, Programes Prevenció –control tabac-)
TAR-17EXT2-MET-HECLI (Metge/ssa especialista, Hematologia i Hemoteràpia)
TAR-17EXT2-MET-HELAB (Metge/ssa especialista, Hematologia i Hemoteràpia –Laboratori-)
BAD-17EXT2-ESP-CEEIS (Epidemiòleg/a, especialista Medicina Preventiva i Salut Pública –CEEISCAT-)
BAD-17EXT2-MET-CUPAL (Metge/ssa especialista, Servei Suport Integral)
BAD-17EXT2-TGS-ESTHC (Titulat/da Grau Superior, Hematologia i Hemoteràpia)
BAD-17EXT2-TGS-DTMHC (Titulat/da Grau Superior, Qualitat Hematologia i Hemoteràpia)
BAD-17EXT2-MET-HECLI (Metge/ssa especialista, Hematologia i Hemoteràpia)
BAD-17EXT2-MET-HOSPI (Metge/ssa especialista, Hospitalització)
BAD-17EXT2-MET-ONMED (Metge/ssa especialista, Oncologia Mèdica)
BAD-17EXT2-MET-ONRDT (Metge/ssa especialista, Oncologia Radioteràpica)
BAD-17EXT2-BIO-PROCU (Biòleg/a, Programes Recerca –Procure-)
BAD-17EXT2-PSI-PSION (Psicòleg/a Clínic, Unitat Suport Servei Integral)
BAD-17EXT2-BIO-LABMO (Biòleg/a, Laboratori biologia molecular)
GIR-17EXT2-TGS-APCRI (Titulat/da Grau Superior, Diagnòstic molecular oncològic –Laboratori-)
GIR-17EXT2-MET-HECLI (Metge/ssa especialista, Hematologia i Hemoteràpia)
GIR-17EXT2-MET-HELAB (Metge/ssa especialista, Hematologia i Hemoteràpia –Laboratori-)
GIR-17EXT2-MET-ONMED (Metge/ssa especialista, Oncologia Mèdica)

Borsa de treball

Per a contractació eventual i interinatges. Les persones interessades en treballar a l'ICO poden fer arribar el seu currículum aquí.

Data d'actualització:  27.09.2017