• Imprimeix

Registre del càncer

La Unitat d’Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona

Els registres de càncer poblacional recopilen sistemàticament tots els casos nous de càncer que es diagnostiquen entre la població resident d’una àrea geogràfica determinada i en un període de temps determinat, la qual cosa permet el càlcul de la incidència de la malaltia i monitoritzar-ne l'evolució. En aquests moments Catalunya disposa de dos registres d’aquestes característiques, sent un d’ells la Unitat d’Epidemiologia I Registre de Càncer de Girona (UERCG).

La Unitat d’Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona recull informació i analitza epidemiològicament la distribució del càncer a les comarques de Girona, des de l’any 1994, el que ens permet conèixer quin es el nombre i tipus de tumor que més impacten a la nostra població, quins resultants estem obtenint en termes de curació i supervivència i quina es l’evolució d’aquests indicadors en els anys consecutius. La UERCG dóna dades d’una forma estandarditzada, calculant les taxes d’incidència i supervivència del càncer a la nostra població. Actualment es disposa de dades descriptives des de l’any 1994 fins el 2012. El Registre de Càncer de Girona manté en tot moment les normes de confidencialitat exigides per la legislació actual i aplica els estàndards de qualitat recomanats internacionalment; publica les seves dades d’incidència al “Cancer Incidence in Five Continents” de la IACR y de supervivència a l’ estudi europeu de supervivència Eurocare.

CanGir

Amb l’objectiu de ampliar les dades i donar una visió global de l’impacta del càncer a la demarcació de Girona, des de l'any 2001 es publica CanGir, que és un recull dels indicadors d’incidència, mortalitat i supervivència del Càncer a les comarques gironines. Cal remarcar que aquesta publicació no hagués estat possible si no fos per la col·laboració desinteressada de múltiples fonts d’informació que es troben dins i fora de Girona i que van subministrant amb fluïdesa les dades demanades pel Registre

En aquesta darrera edició es presenten les dades corresponents als anys 2010-2012, tant d’incidència com de mortalitat per càncer, a la província de Girona , així con l’ evolució d’aquests indicadors des de 1994 i l’estimació de com seran fins l’any 2017. També es presenten els resultats de supervivència a cinc anys dels pacients diagnosticats en el període 2000-2007.

Contacte: rcgirona@iconcologia.net

Data d'actualització:  15.12.2016