• Imprimeix

Programa de Prevenció i Control del Càncer

El Programa de Prevenció i Control del Càncer de l’ICO pretén disminuir l’impacte del càncer en la població. Per això fa recerca, avaluació i intervencions en temes de prevenció del càncer, el diagnòstic precoç i la utilització de serveis sanitaris en l’atenció oncològica. Així mateix, elabora material d’informació i d’educació sanitària, i ofereix assessorament a institucions, a professionals i a associacions.

Les línies de treball principals se centren en la monitorització de la mortalitat, la incidència, els factors de risc i les activitats preventives relacionades amb el càncer; la prevenció dels factors de risc del càncer; la prevenció secundària, i els programes de cribratge de càncer.

El programa s’estructura en 3 grans àrees:

La Unitat de Biomarcadors i Susceptibilitat centra la seva activitat en la investigació translacional, bioestadística, bioinformàtica i biologia de sistemes.

La Unitat de Control del Tabaquisme centra la seva activitat en la prevenció i el control del consum de tabac.

La Unitat de Cribratge centra la seva activitat en el disseny, la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de programes comunitaris de detecció precoç de càncer.

Data d'actualització:  02.11.2011