• Imprimeix

Recerca

El Programa de Càncer Hereditari fomenta la recerca des d’una perspectiva multidisciplinar per tal de garantir, en el temps, la qualitat assistencial. Posa l’èmfasi en:

- La millora dels algorismes diagnòstics combinant estudis a nivell de DNA, RNA i proteïna utilitzant tecnologies de darrera generació i en la implementació d’assajos funcionals.

- La identificació de nous biomarcadors que permetin individualitzar el risc per poder personalitzar el seguiment i conèixer la base molecular de la variabilitat fenotípica.

- Avaluar la correlació genotip/fenotip en el càncer colorrectal hereditari i en el càncer de mama i ovari hereditari.

- Desenvolupar i implementar intervencions en el procés de consell genètic que millorin la qualitat de vida dels pacients posant l’èmfasi en com els malalts assimilen la informació genètica, el risc associat identificant marcadors de creixement post-traumàtic.

- Promoure el desenvolupament i avaluació de noves aproximacions terapèutiques específiques per aquests tipus de malalts tenint especial interès en les estratègies de quimioprevenció.

- Desenvolupar projectes conjunts amb el Registre de Càncer de Girona orientats a relacionar l'epidemiologia amb el càncer hereditari.

Aquesta feina no la fem sols i participem de forma activa en consorcis nacionals i internacionals que tenen com objectiu conèixer millor el cáncer hereditari i avaluar l’eficàcia de noves mesures de seguiment o tractament.

Data d'actualització:  20.04.2016