• Imprimeix

Programa de Càncer Hereditari

Institut català d'oncología

El Programa de Càncer Hereditari treballa en la millora del maneig clínic de les persones i les famílies que tenen una predisposició hereditària a desenvolupar càncer. El nostre focus està en els individus que es poden beneficiar d’aquest coneixement. D’aquesta manera contribuïm a disminuir l'impacte del càncer a Catalunya.

Oferim una atenció integral, accessible i equitativa a aquestes persones i famílies tot garantint la continuïtat assistencial i coordinant el seguiment dels malalts amb risc augmentat. Les Unitats de Consell Genètic proporcionen assessorament i la Unitat de Diagnòstic Molecular treballa coordinament per tal d’identificar i estudiar genèticament individus d’alt risc.

Fomentem la recerca en càncer hereditari des d’una perspectiva multidisciplinària per tal de garantir la qualitat assistencial en el temps. Pel que fa a la docència i a la formació, volem divulgar els coneixements sobre càncer hereditari i consell genètic per augmentar la sensibilització de la professió sanitària i de la població general envers aquests temes.

Les dues activitats principals del Programa són el consell genètic i el diagnòstic molecular que estan organitzades en quatre unitats: tres de consell genètic (L’Hospitalet, Badalona i Girona) i una de diagnòstic molecular.