• Imprimeix

Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer (PREC)

3.1.2_Epidemiologia

El Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer (PREC) desenvolupa recerques i estudis relacionats amb les causes, el diagnòstic precoç i la prevenció del càncer. El programa treballa en estreta col·laboració amb investigadors nacionals i internacionals i les seves respectives institucions que treballen en el camp de la prevenció del càncer.

El programa es composa de dues unitats:

  • la Unitat d’Infeccions i Càncer (UNIC)
  • la Unitat de Nutrició, Ambient i Càncer (UNAC) Ambdues unitats compten amb els seus respectius laboratoris (Laboratori Duran i Reynals d’Infeccions i Càncer, i Laboratori UNEC). El PREC també alberga el Centre d’Informació ICO sobre VPH i Càncer (http://www.hpvcentre.net) i el programa e-oncologia (http://www.e-oncologia.org/web/ico/presentacion).

Data d'actualització:  16.04.2014