• Imprimeix

Càtedra UVIC/ICO/CCOMS de Cures Pal·liatives

Atenció pal·liativa a persones amb malalties avançades i llurs famílies a la comunitat

L’ICO i la UVic han elaborat un conveni de col·laboració per a la creació conjunta de la Càtedra UVIC/ICO/CCOMS de Cures Pal·liatives. La Càtedra, dirigida pel Dr. Xavier Gómez-Batiste, esdevé una branca de l’Observatori Qualy d’Atenció Pal·liativa / Centre Col·laborador de l’OMS per a Programes Públics de Cures Pal·liatives de l’ICO.

Perspectiva i objectius

L’objectiu fonamental és la de generar, difondre i transferir coneixement sobre l'atenció integral pal·liativa i transferir a la pràctica assistencial el coneixement i a les organitzacions l'atenció integral pal·liativa de persones amb malalties cròniques avançades. La càtedra té com a objectiu addicional col·laborar amb les institucions sanitàries i sociosanitàries de l'entorn territorial per a promoure projectes i iniciatives de recerca i polítiques d'actuació per millorar l'atenció pal·liativa de persones amb malalties avançades a l'entorn immediat de la UVic.

Estil de treball

Centrats en la millora de l’atenció integral a persones en situacions de vulnerabilitat i malaltia avançada, el nostre estil de treball consistirà en la efectivitat, eficiència, i la orientació a clients i resultats, la multidisciplinarietat, i la cooperació, amb els recursos de la Comarca de Osona, i a nivell nacional i internacional amb partenariats sinèrgics.

Activitats docents, de recerca aplicada i de innovació i transferència de coneixement

La Càtedra inclourà activitats docents, de recerca aplicada i d’innovació i transferència de coneixement:

L’activitat docent principal de la Càtedra serà el Màster Universitari Oficial Professionalitzador ICO/UVIC/UB en Atenció i Cures Pal·liatives i les activitats específiques adaptades a cada necessitat.

Les activitats de recerca aplicada de la Càtedra aniran enfocades als aspectes assistencials, ètics i organitzatius de l’atenció pal·liativa, mitjançant programes de doctorat i projectes competitius.

Les activitats d’innovació i transferència de coneixement de la Càtedra es duran a terme mitjançant el suport a organitzacions i institucions sanitàries i socials pel disseny, la implementació i avaluació de programes i serveis.

Data d'actualització:  20.03.2012