• Imprimeix

Programa per a l'atenció integral a malalts avançats. Obra social 'La Caixa'

L’atenció psicosocial és un dels aspectes  que cal desenvolupar de l’atenció pal·liativa. L’Observatori ‘Qualy’ assoleix la Direcció Científica de la implementació del programa estatal d’Atenció Integral Psicosocial a persones amb malalties avançades i els seus familiars de la Obra Social de la Caixa.

42 equips d’atenció psicosocial, distribuïts a les 17 comunitats autònomes de l’estat espanyol  treballen de forma interdepenent, donant suport a diferents  equips, professionals  i institucions de l’atenció pal·liativa.

 • Atenció psicosocial i espiritual a persones en situació de malaltia avançada i als seus familiars
 • Atenció als processos de dol
 • Suport als professionals i equips de l’atenció pal·liativa
 • Desenvolupament del voluntariat a l’àmbit de l’atenció pal·liativa

 • Coordinació d’experts que col·laboren en el desenvolupament conceptual
 • Disseny, coordinació i suport en el registre documental
 • Disseny i coordinació en el desenvolupament de material de difusió
 • Disseny i coordinació d’activitats formatives
 • Disseny i desenvolupament de projectes De recerca
 • Avaluació i millora de la qualitat en les diferents línies de desplegament del programa
 • Assessorament i suport continuat a la direcció dels equips d’atenció psicosocial
 • Assessorament i suport continuat en la planificació i la implementació del Programa 
Data d'actualització:  17.01.2012