• Imprimeix

Docència

La formació i la docència són el pilar per a la millora de la qualitat assistencial en l’atenció a pacients en situació de malaltia avançada i/o al final de la vida, i l’atenció de les seves famílies. Des de l’Observatori QUALY- CCOMS-ICO desenvolupem projectes docents d’excel·lència adreçats i ajustats a les necessitats i demandes dels diferents clients, sempre enfocats a l’optimització i a la millora de les actituds, habilitats i coneixements dels professionals implicats en l’atenció diària dels pacients amb necessitats d’atenció pal·liativa, tant des de l’àmbit de la gestió com des de l’àmbit assistencial (clínic, psicosocial), i en qualsevol àmbit d’intervenció.

En l’actualitat, l’Observartori- CCOMS disposa de diversos productes i programes que estan en fase de desenvolupament:

És un títol que imparteixen i coordinen conjuntament l'ICO, la Universitat de Vic  i la Universitat de Barcelona. La formació avançada en Cures Pal·liatives a Catalunya té els seus orígens en el màster organitzat per l'ICO conjuntament amb la Universitat de Barcelona des de 1998. Des de llavors s'han completat 7 edicions de caràcter professionalitzador.

La finalitat del programa és formar professionals (metges, infermeres, psicòlegs i treballadors socials) per a l'atenció pal·liativa de qualitat centrada en les necessitats de les persones amb malalties i condicions cròniques avançades i llurs famílies, tant oncològiques com no oncològiques, a tots els serveis de salut i socials.

El màster ofereix una formació sòlida avançada a aquells professionals assistencials que accedeixen als serveis específics de cures pal·liatives i als professionals de l’atenció primària i sociosanitària que tenen cura de persones amb malalties cròniques avançades, en procés de fi de vida. També desenvolupa la vessant de recerca en cures pal·liatives, amb un èmfasi especial en la investigació psicosocial i qualitativa. Per a més informació: Màster Universitari en Atenció i Cures Pal·liatives 

Aquest postgrau, organitzat per la Càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic- Central de Catalunya (UVIC) i l’ICO, ofereix una visió integradora en l’atenció a persones que presenten malalties cròniques avançades. El programa té com a objectiu principal aconseguir que el participant assoleixi els coneixements, les capacitats i les habilitats necessàries per aplicar les eines psicològiques, social i espirituals que faciliten la millora de la qualitat de vida i el benestar social de les persones malaltes i els seus familiars durant el procés de malaltia avançada, així com oferir suport psicosocial als equips sanitari-assistencials.

Podeu trobar més informació del postgrau en el següent enllaç: http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/postgraus/postgrau-en-atencio-psicosocial-i-espiritual-persones-en-situacio-de-malaltia-avancada

 • Tallers de sensibilització
  Descripció : els Tallers de Sensibilització formen part de l’estratègia d’implementació del programa NECPAL i pretenen apropar el professional que atén a diari a pacients en situació de malaltia crònica avançada i/o en final de vida i les seves famílies a través de la sensibilització amb la seva situació i les seves necessitats, promovent la comunicació amb aquests i la coordinació per una millora de la qualitat assistencial.
  Habitualment són sessions de  2-3 hores de durada que es realitzen en els equips d’atenció primària i que estan oberts a tots els professionals
 • Formació de nivell bàsic
  La formació básica és una formació de 20 hores que pretén millorar les habilitats, incidir en els coneixements i fer ènfasi en les actituds dels professionals que atenen a diari a pacients en situació de malaltia crònica avançada i/o en final de vida i les seves famílies. La formació està adreçada a professionals d’atenció primària o especialitzada que atenen pacients de baixa o mitja complexitat. Veure desplegable del següent quadre:
                
  Formació de Nivell Bàsic
  DESCRIPCIÓDOCENTTEMPSASSISTENTS
  "Definicions NECPAL: introducció a l’instrument." Líders Locals 2H Metges, inf, ts
  Model d’Atenció i Pla Terapèutic Líders Locals 2H Metges, inf, ts
  "Competències Mínimes
  • Clíniques
  • Habilitats de Comunicació
  • Maneig últims dies
  Líders Locals 8H Metges, inf, ts
  Atenció a la Família Líders Locals 2H Metges, inf, ts
  Eines per a la presa de decisions: Ètica clínica i Planificació Decisions Anticipades Líders Locals 4H Metges, inf, ts
  Eines per a la millora de la organització i coordinació:Gestió de Cas i Complexitat Líders Locals 2H Metges, inf, ts
 • Formació de nivell intermig
  La formació de Nivell Intermig és una formació de 60 hores en format on-line que pretén aprofundir en els coneixements i les habilitats, així com consolidar les actituds vers el pacient en situació de malaltia crònica avançada i/o en final de vida i les seves famílies. La formació està adreçada a professionals d’atenció primària i especialitzada en Atenció Pal·liativa que tinguin un nivell bàsic de formació en aquest àmbit. Aquesta formació està pensada per els professionals que, per la seva ubicació geogràfica, tenen dificultats d’accès a la mateixa.
Per a més informació: Projecte formatiu del Programa NECPAL

La millora continua de la qualitat assistencial cobra una especial rellevància en l’atenció a pacients en situació de malaltia avançada i/o final de vida i les seves famílies.
Des de fa uns anys l’Observatori QUALY/CCOMS promou el desenvolupament d’indicadors de qualitat, tant a nivell assistencial com organitzacional i ha desenvolupat un taller de treball per a la millora de la mateixa, a través d’un model DAFO – EFQM.
Aquest taller està adreçat a professionals de serveis i programes públics que atenen pacients en situació de malaltia avançada i les seves famílies.

El desenvolupament i/o assessoria en programes públics d’atenció pal·liativa és un dels eixos principals del Centre Col·laborador de la OMS. Aquesta tasca s’acompanya sempre de les recomanacions per el desenvolupament de plans formatius adequats a les necessitats de la població i del territori analitzat.
La formació segueix un procés d’implementació gradual, que parteix de la identificació de la situació epidemiològica, la distribució de serveis, les necessitats de formació dels professionals i la seva formació prèvia.
Finalment, s’estableixen nivells de formació ajustats a cada Àmbit assistencial i la especificitat dels professionals implicats en l’atenció a pacients en situació de malaltia avançada i/o final de vida i les seves famílies, destacant sempre els elements nuclears de l’atenció pal·liativa, com són: la identificació dels pacients oncològics i no oncològics, l’abordatge integral, el control de símptomes, el suport emocional, la planificació de les decisions anticipades, la ética clínica, l’atenció a les famílies, el maneig d’últims dies i l’atenció al dol.

El Programa per a l’Atenció Integral de les persones amb malalties avançades i les seves famílies, de l’Obra Social de La Caixa, dedica gran part del seu programa a la formació dels professionals que hi formen part. Des de l’Observartori- CCOMS, com a direcció científica del programa, es suggereix i coordina la majoria d’aquesta formació, a través de la detecció de necessitats, disseny de les línees formatives, contacte amb professionals de gran expertesa i avaluació de l’impacte de la formació.

Per a més informació: Desenvolupament de productes docents de suport a programes vinculats a l’atenció pal·liativa i àrea psicosocial

L’àmplia experiència de l’Observatori ens facilita la creació d’una cartera de continguts, materials i experts en cada matèria que permeten la ràpida elaboració de plans de formació i la docència adaptades a les necessitats del client, institució o àmbit asistencial.
Aquest desenvolupament de continguts abarca els elements nuclears de l’atenció pal·liativa, com són la identificació dels pacients oncològics i no oncològics, l’abordatge integral, el control de símptomes, el suport emocional, la planificació de les decisions anticipades, la ética clínica, l’atenció a les famílies, el maneig d’últims dies i l’atenció al dol, ajustats a pacients oncològics avançats o pacients amb patologies cròniques evolutives avançades.

La participació en activitats docents o actes científics és una tasca freqüent dels membres de l’Observatori QUALY/CCOMS. La multidisciplinarietat de l’equip (Metges, Infermeres, Psicòloga, Treballadora Social, Auxiliar de Clínica) i l’expertesa ( més de 10 anys d’experiència en qualsevol membre de l’equip) aporta gran valor qualitatiu, que és valorat i reconegut en el territori i àmbits diversos implicats.

Data d'actualització:  03.11.2011