• Imprimeix

Avaluació i millora de la qualitat

L’avaluació i millora de qualitat poden realitzar-se en tot tipus de serveis de salut. Es requereixen una actitud positiva, lideratge i compromís per dur-les a terme. A  més, els equips necessiten espais reflexius dedicats a avaluar de manera participativa la seva qualitat d’atenció de pacients i també, la de la seva organització; per a identificar les àrees i accions que se’n requereixin, de manera sistematitzada. És recomanable realitzar una autoavaluació i planificació regulars, almenys anualment, que proposin un conjunt de mesures articulades en un Pla de Qualitat.

 

L’avaluació i millora de qualitat són els instruments clau de l’evolució dels equips, serveis sanitaris i programes de salut. Es basen en una actitud positiva i proactiva i una metodologia sistematitzada, comptant-hi amb la participació de tots els protagonistes.

En els darrers anys, en el camp de l’atenció al final de la vida, hi ha hagut avanços enormes en l’àmbit terapèutic, tant en el control de símptomes, com en el suport emocional, l’exploració i la intervenció en aspectes socials i espirituals. També hi ha hagut avenços conceptuals, tals com, la identificació de situacions de malaltia crònica avançada amb pronòstic de vida limitat o la introducció de conceptes com el de dignitat, espiritualitat o atenció i acompanyament del patiment.


Amb una visió amplia poblacional, l’atenció pal·liativa ha de desenvolupar-se en tots els àmbits del sistema de salut, adoptant-hi mesures de millora en tots els serveis.

L’objectiu de l’Observatori ‘Qualy’ / CCOMS-ICO és ajudar a establir les bases de l’avaluació i millora de la qualitat i proposar una metodologia pràctica i adaptable a situacions quotidianes, en tots els àmbits del sistema de salut. La metodologia es basa en la combinació de la visió multidimensional de necessitats, el model del quadre de cures i la metodologia DAFO d’autoavaluació, aplicant-los a l’avaluació i millora de l’atenció de malalts i famílies, al seu component emocional, social, espiritual i, també a les dimensions d’organització dels equips.

Les vessants de l’avaluació i millora de la qualitat són molt diverses i inclouen:

  • Avaluació de l'impacte dels models d'atenció desenvolupats en persones amb malalties cròniques evolutives i les seves famílies.
  • Avaluació de programes formatius
Data d'actualització:  17.01.2012