• Imprimeix

Farmacovigilància

La prevenció i detecció de reaccions adverses a medicaments (RAM) i d’errors de medicació (EM) és una de les tasques per aconseguir una utilització segura dels medicaments.

Els serveis de Farmàcia d’Hospital tenen establert un conveni amb el Ministeri de Sanitat i Consum per tal d’aprofitar la seva estructura per fomentar el desenvolupament d’equips pluridisciplinaris de farmacovigilància.

Procediment de prevenció i detecció de reaccions adverses a medicaments

En totes les unitats d’hospitalització es disposarà d’impresos per comunicar la sospita de RAM o de EM. Qualsevol membre de l’equip assistencial (metges, infermers i farmacèutics) davant la sospita d’una RAM o EMomplirà el formulari el qual servirà tan sols com a senyal d’alerta.

Respecte a les RAM, les Unitat de Farmàcia recolliran periòdicament els formularis i cercarà informació clínica i bibliogràfica respecte a la RAM sospitada, contactaran amb el metge responsable del pacient i complimentaran posteriorment el formulari oficial de notificació (targeta groga). Aquesta targeta s’enviarà al Centre Autonòmic de Farmacovigilància. Les notificacions més greus i més freqüents, es comunicaran a la Comissió Farmacoterapèutica periòdicament.

Els Serveis de Farmàcia mantindran un registre complert de les notificacions enviades al Centre Autonòmic de Farmacovigilància.

Data d'actualització:  29.11.2011