• Imprimeix

Política del medicament

Els medicaments tenen en l’actualitat un paper fonamental en l’assistència sanitària, especialment en el camp de l’oncologia. La provisió d’assistència de qualitat als malalts oncològics i la presa de decisions en vers els medicaments està actualment sotmès a una sèrie de factors com el recent desenvolupament de fàrmacs nous i noves dianes terapèutiques, l’increment en la utilització de fàrmacs, literatura contradictòria en els seus resultats, increment de la factura per medicaments i increment de les expectatives dels malalts.

En aquest escenari, dins dels processos estratègics de l’ICO, s’estableix la definició i impuls d’una política del medicament basada en l’ús racional. L’execució d’aquesta política es realitza a través de:

  1. Elaboració de directrius en base a criteris d’evidència i eficiència, principalment a través de les actuacions de la Comissió Farmacoterapèutica i del disseny de guies de pràctica clínica (ICOPraxi).
  2. Implantació d’aquestes directrius
  3. Avaluació de resultats en salut
  4. Treball en xarxa i cooperació
  5. Els pilars sobre els que es realitza aquests objectius són la participació dels professionals i les unitats de farmàcia.

Dins de l'elaboració de directrius en base a criteris d’evidència i eficiència, s’inclou el procés de selecció de medicaments, com a pas previ al desenvolupament de protocols i guies clíniques.

Segons la OMS la selecció de medicaments és un procés continu, multidisciplinar i participatiu que s’ha de desenvolupar basat en eficàcia, seguretat, qualitat i costos dels medicaments, amb la finalitat d’assegurar l’ús racional dels medicaments.
La selecció de medicaments és necessària tant per la imperativa necessitat d’assegurar l’accés dels malalts al medicament en condicions adients de qualitat i seguretat com per l’objectiu d’implementar una estratègia global d’utilització de medicaments a la institució.
Els atributs fonamentals del procés de selecció de medicaments han de ser:

  1. Rellevància. L’impacte de la política de selecció de medicaments presenta una rellevància social significativa des del punt de vista de l’eficiència del sistema sanitari.
  2. Participació. La selecció s’ha de considerar un procés multidisciplinari.
  3. Transparència. És fonamental que tots els processos implicats en la selecció de medicaments presentin una total transparència. L’impacte de les decisions obliga a aquesta reflexió ètica.

 

La Comissió Farmacoterapèutica (CFT) és l’òrgan tècnic de l'equip assistencial de l'Hospital, assessor de la Direcció de l’ICO en tots els aspectes relacionats amb la utilització de medicaments.

Enllaços d'interès