• Imprimeix

Drets i deures

2.3.1_Drets_i_deures

Els usuaris dels serveis de salut tenen drets, però també tenen deures, que cal que coneguin tant els mateixos ciutadans i ciutadanes com els professionals sanitaris.
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya disposa d’una carta de drets i deures dels ciutadans i ciutadanes en relació amb la salut i l’atenció sanitària. Podeu consultar-la clicant a l'enllaç. L’ICO n’ha elaborat un extracte.

Confidencialitat

Els professionals de l’ICO donem molta importància a la informació mèdica. Tal com estipula la legislació vigent, el pacient és el propietari de la seva informació i té dret a ser informat, però també té dret a no ser informat si així ho vol, decisió que ha de comunicar al metge.

Com a titular de la informació relacionada amb la vostra salut i evolució, haureu d’indicar al vostre metge qui pot accedir a aquesta informació, a part de vostè, per evitar situacions que creïn conflictes (no desitjades per ningú). Mai no es facilitarà informació sobre el vostre procés assistencial per telèfon. Si necessiteu un informe mèdic, sol·liciteu-lo al personal administratiu de la consulta.

Voluntats anticipades

Les voluntats anticipades són instruccions que doneu al vostre metge o equip assistencial, on feu constar quin tipus d’atenció mèdica desitgeu rebre al final de la vida i on podeu designar la persona que us representarà en cas que no pugueu expressar les decisions que us afecten.

QUI POT FER UN DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES?

Qualsevol persona major d’edat i amb plenes capacitats.

QUINES INSTRUCCIONS S’HI PODEN REFLECTIR?

Valors personals per tal d’ajudar i orientar els metges en el moment de prendre decisions clíniques.

Instruccions sobre cures i tractaments que es volen rebre o no.

La decisió respecte a la donació d’òrgans o del cos.

El nomenament del vostre representant, que actuarà com a interlocutor amb l’equip assistencial.

És fonamental que l’elaboreu amb el vostre metge de referència.

Trobareu més informació sobre el tema al document adjunt.

Data d'actualització:  27.10.2011