• Imprimeix

Informació institucional i organitzativa

Estructura organitzativa i de funcionament

GOVERN
> Òrgans de govern i direcció:

Membres del Consell d’Administració:

President: Josep Maria Vila Cortasa
Vicepresidenta: Carme Casas Puig
Vocal: Josep Antoni Díaz Salanova
Vocal: Domènec Espadalé Vergés
Vocal: Josep Torrent Farnell
Vocal: Cristina Nadal Sanmartin
Vocal: Emili Montserrat Costa
Vocal: Sílvia Danés Jofre
Secretari sense vot: Josep Inglés Lodos

Membres del Comitè de Direcció:

Josep Maria Vilà Cortasa, President
Candela Calle Rodríguez, Directora General
Ana Clopes Estela, Directora de Farmàcia i Política del medicament
Dolça Cortasa Vidal, Directora assistencial Centre Hospitalet i Tarragona
Esteve Fernández, Director dels Programes d'Epidemiologia i Prevenció i Control del Càncer
Tàrsila Ferro Garcia, Directora de cures i innovació assistencial
David Gallardo Giralt, Director assistencial Centre Girona
Josep Ramón Germà Lluch, Director d'estratègia clínica i resultats
Carlos López Escalera, Director econòmic financer
Carles Muñoz Montplet, Director sistemes informació, tecnologia i física
Clara Pujol Ribó, Directora assistencial Centre Badalona
Ana Rodriguez Cala, Directora d'estratègia i projectes
Ramon Salazar Soler, Director de Recerca Clínica
Josep Sánchez de Toledo Codina, Director assistencial de la Xarxa Oncològica de Catalunya
Ana Sedano Martinez, Directora de persones
Jordi Trelis Navarro, Referent Corporatiu de Cures Pal.liatives
Àngel Vidal Milla, Director Adjunt a la direcció general  
Francesc Soler Rotllan, Director territorial de farmàcia

>Estatuts (veure PDF relacionat)

MODEL ORGANITZATIU
>Organigrama (veure PDF relacionat)

CODIS DE CONDUCTA (veure PDFs relacionats)
Codi de bon govern del Consell d’Administració 
Codi ètic 
Codi de bones pràctiques en la contractació pública
Codi Institucional de relacions amb la Industria Farmacèutica i Tecnològica

PLANS ESTRATÈGICS
>Pla estratègic (veure PDF relacionat)

Alts càrrecs i directius

RELACiÓ D'ALTS CÀRRECS: La podeu consultar a la web del Departament de Salut o bé a l'apartat d'aquesta web d'Informació Institucional

Agenda amb grups d’interès, obsequis i invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments

El Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, aprovat per l’Acord GOV/82/2016, de 21 de juny, preveu que cal fer públics les agendes oficials dels alts càrrecs amb els grups d’interès, la relació d’obsequis i les invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments. 

Data d'actualització:  10.11.2014