El Portal de la Transparència i bon govern respon al compromís de l'ICO de facilitar l’accés a la informació sobre la gestió econòmica, social i mediambiental de la institució.