• Imprimeix

Model organitzatiu

Organització

L’ICO és una empresa pública sense ànim de lucre creada el mes de març de 1995 i adscrita al Servei Català de la Salut.

Òrgan de govern

Consell d'Administració

El Consell d’administració és l’òrgan superior de direcció i control de l’ICO i té la composició següent:

President: Josep M. Vilà i Cortasa (President de l’ICO)
Vicepresidenta: Carme Casas i Puig (Cap de divisió compra de serveis assistencials del CatSalut)

Vocals:
Silvia Danés i Jofre (Fundació Roses contra el Càncer)
Cristina Nadal i Sanmartin (Directora de l’Àrea d’atenció sanitària del CatSalut)
Josep Antoni Díaz i Salanova (President del Patronat de Oncolliga)
Domènec Espadalé i Vergès (President de la Cambra de Comerç de Girona)
Emili Montserrat i Costa (Catedràtic de medicina a la Universitat de Barcelona)
Josep Torrent Farnell (Responsable de l'àrea del medicament de la Generalitat de Catalunya).

Secretari: Josep Inglés i Lodos (Representat de normativa, assessoria jurídica del Servei Català de la Salut)

Assistents:
Candela Calle i Rodríguez (Directora general de l'ICO)
Àngel Vidal i Milla (Adjunt a direcció general de l'ICO)

Direcció General

Candela Calle i Rodríguez

Comitè de Direcció Corporatiu

Ana Clopes Estela, Directora de Farmàcia i Política del medicament
Dolça Cortasa Vidal, Directora assistencial Centre Hospitalet i Tarragona
Esteve Fernández, Director dels Programes d'Epidemiologia i Prevenció i Control del Càncer 
Tàrsila Ferro Garcia, Directora de cures i innovació assistencial
David Gallardo Giralt, Director assistencial Centre Girona
Jose Ramón Germà Lluch, Director d'estratègia clínica i resultats
Carlos López Escalera, Director econòmic financer
Carles Muñoz Montplet, Director sistemes informació, tecnologia i física
Clara Pujol Ribó, Directora assistencial Centre Badalona
Ana Rodriguez Cala, Directora d'estratègia i projectes
Ramon Salazar Soler, Director de Recerca Clínica
Josep Sánchez de Toledo Codina, Director assistencial de la Xarxa Oncològica de Catalunya
Ana Sedano Martinez, Directora de persones
Francesc Soler Rotllan, Director territorial de farmàcia
Jordi Trelis Navarro, Referent Corporatiu de Cures Pal.liatives
Àngel Vidal Milla, Director Adjunt a la direcció general

Comitès de direcció dels centres ICO

Comitè de direcció del centre ICO l'Hospitalet

Direcció Assistencial, Dolça Cortasa
Direcció de Cures, Tàrsila Ferro
Adjunta a Direcció de Cures, Maria Antònia Serra
Servei de Cures Pal·liatives, Gala Serrano
Servei de Farmàcia, Nuri Quer
Servei de Física Mèdica i Protecció Radiològica, Cristina Picón/Eva Zardoya
Servei d’Hematologia Clínica, Anna Sureda/Eva Domigo
Servei d’Oncologia Mèdica, Ramon Salazar, Maica Galán i Ferran Losa
Servei d’Oncologia Radioteràpica, Ferran Guedea
Servei Hospital dia–Atenció Continuada, Eva Coma
Unitat de Curta Estada d’Urgències, Rosa Comabella
Unitat de Fisioteràpia, Àngels Pera
Unitat de Gestió Pacients, Ito Reche
Unitat de Psiconcologia, Paco Gil
Unitat d’Atenció a la Ciutadania i Treball Social, Elisabeth Barbero
Cap Consultes Externes, Àngela Durán
Cap d'Hospital dia- Atenció Continuada, Carmen Garzón
Cap d'Oncologia Radioteràpica, Pepe Delgado
Coordinadora d'Infermeria d'Oncologia Mèdica, Sonia Abenia
Coordinadora d'Infermeria de Cures Pal·liatives, Anna Durán
Coordinador d'Infermeria de Braquiteràpia, Marc García
Consergeria, David Redón
Programa d’Epidemiologia, Sívia de Sanjosé
Programa Qualy, Xavier Gómez Batiste
Programa de Prevenció, Víctor Moreno, Gemma Binefa
Programa Càncer Hereditari, Conxi Lázaro
Gabinet de Comunicació, Josep Pujol/Georgina Llongueras
Economia i Finances, Carles López
Serveis Generals, Josep Pérez
Direcció General, Candela Calle
Adjunt a la Direcció General, Àngel Vidal
Direcció d'estratègia i Projectes, Ana Rodríguez Cala
Direcció de Persones, Ana Sedano
Secretaria, Maite Narváez 

Comitè de direcció del centre ICO Girona

Direcció de centre, David Gallardo
Adjunta direcció de centre i cures d'infermeria, Imma Brao
Servei d’Oncologia Mèdica, Joan Brunet
Servei d’Oncologia Radioteràpica, Arantxa Eraso Urien (en funcions)
Servei de la Unitat de suport i cures pal·liatives, Josep Porta Sales 
Servei de Física Mèdica, Diego Jurado Bruggeman (en funcions)
Servei de Farmàcia, Francesc Soler
Servei de gestió econòmica i recursos, Carmen Cernuda

Comitè de direcció del centre ICO Badalona

Direcció assistencial, Clara Pujol
Adjunta a la direcció assistencial i responsable de cures, Sandra Cabrera
Servei d’Hematologia Clínica, Josep Maria Ribera
Servei d’Oncologia Mèdica, Carme Balañà
Servei d’Oncologia Radioteràpica, Salvador Villà
Servei de Suport Integral, Joaquim Julià
Servei de Farmàcia, David López
Laboratori Hematologia, Evarist Feliu
Servei de Física Mèdica i Radioprotecció, Alex Melero
Gestió econòmica i recursos, Xavier Germà
Unitat Atenció a la Ciutadania, Marta Torrent
Programa de cures d'Hospital de dia, Ana Jiménez
Programa de cures d'Hospitalització, Núria Zarza
Programa de cures d'Oncologia Radioteràpica, pendent

Comissions corporatives

 • Comissió de Compres
 • Comissió de Condicions Laborals
 • Comissió de Formació
 • Comissió de Programes
 • Comissió de Proves Complementàries
 • Comissió de Qualitat Corporativa
 • Comissió de Recerca Plenària
 • Comissió de Responsabilitat Social Corporativa
 • Comissió de Seguiment d’Atenció Continuada: ICO 24h
 • Comissió de Seguiment Projecte SPOQ
 • Comissió de Seguiment SAP
 • Comissió de Seguretat i Salut
 • Comissió d'Igualtat
 • Comissió d'Innovació Assistencial
 • Comissió d'Innovació en Tecnologia
 • Comissió d'Inversions i Obres
 • Comissió Executiva de Recerca
 • Comissió Farmacoterapèutica
 • Comissió LOPD
 • Consell Assessor
 • Consell de Participació

Normativa relacionada

Modificacions

Resolució, de 5 de desembre de 2001, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Govern de 4 de desembre de 2001, pel qual es modifiquen parcialment els Estatuts de l’empresa pública Institut Català d’Oncologia.

Resolució, de 4 de febrer de 2000, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Govern de 10 de gener de 2000, pel qual es modifiquen parcialment els Estatuts de l’empresa pública Institut Català d’Oncologia.

Resolució, de 10 de juliol de 1995, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Govern de la Generalitat de 27 de juny de 1995, pel qual es modifica l’article 6.1.i) dels Estatuts de l’empresa pública Institut Català d’Oncologia.

Creació

Resolució, de 7 de març de 1995, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 7 de febrer de 1995, que autoritza el Servei Català de la Salut a crear l’empresa pública Institut Català d’Oncologia.

Data d'actualització:  21.10.2011