• Imprimeix

Missió, visió i valors

Treballar per reduir l'impacte del càncer a Catalunya.

Ser un centre integral del càncer amb reconeixement internacional.

  • Pensem com a pacients. Tractem persones, no tumors, per això la nostra feina no es limita al diagnòstic i a l’aplicació de tractaments als nostres centres, sinó que també volem potenciar el caràcter acollidor i d’acompanyament, tant en el vessant assistencial com en l’estructural. L’objectiu és situar els malalts i els seus familiars al centre de l’organització hospitalària.
  • Qualitat amb calidesa. La qualitat humana del nostre equip de professionals és un dels aspectes més ben valorats a les enquestes de satisfacció que realitzem periòdicament i és, a més, un dels trets distintius de l’ICO. La qualitat, tant en el tracte envers la persona com en el maneig de la malaltia, ens impulsa a la millora contínua mitjançant la formació de professionals, la pràctica basada en l’evidència i l’eficàcia dels tractaments.
  • Decisions amb coneixement. El gran valor de l’ICO, i la seva matèria primera, és el coneixement que genera i aplica el nostre equip de professionals. Un coneixement que augmenta de valor si es comparteix i es difon a professionals d’altres centres, a institucions sanitàries i al conjunt de la ciutadania.
  • Equips al teu costat. El coneixement i la qualitat que aplica el personal sanitari es combinen en equips multidisciplinaris que s’ocupen del diagnòstic i del tractament de la malaltia en totes les seves fases.
  • Recerca i innovació per millorar el futur. Tenim vocació pionera i de lideratge, que exercim en àrees específiques on l’ICO es vol posicionar com a referent.
Data d'actualització:  02.01.2012