• Imprimeix

Cartera de serveis

L'ICO és un centre integral de càncer, que a més de la cura de pacients, aplega programes de prevenció, recerca i formació especialitzada de professionals. És l'únic centre d'aquestes característiques de l'estat.

Assistència

El tractament integral comporta el compromís per oferir tots els serveis relacionats amb la cura del càncer: des dels programes de detecció precoç i el consell genètic fins a les cures pal·liatives passant pel diagnòstic, la cirurgia i el tractament.

Gràcies al model d’atenció en xarxa amb diversos hospitals l’ICO ofereix de manera integrada aquests serveis, ja sigui des dels centres ICO o per altres institucions amb què mantenim aliances.

Formació especialitzada

Com a centre especialitat en càncer, l’ICO fa una important tasca de formació dels  professionals

Pregrau Formació d’estudiants de medicina i d’infermeria de la Universitat de Barcelona, l’Autònoma de Barcelona i la de Girona.

Residència Formació de metges especialistes en oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, hematologia clínica, física mèdica i farmàcia hospitalària.

Postgrau Hi ha un programa formatiu amb vuitanta-quatre activitats docents. Entre d’altres, destaca el el màster en Cures pal·liatives; el d’Infermeria oncològica i el d’Atenció familiar i salut.

També s’organitzen uns 60 cursos d’actualització amb metodologia semipresencial i uns 20 amb metodologia en línia, emmarcats en la plataforma E-Oncologia.

Recerca

L'ICO disposa de tres Programes de recerca:

Programa d'Epidemiologia del Càncer: És un referent principalment en la relació entre certes infeccions i el càncer. També és capdavanter en l’estudi de la vinculació entre dieta i càncer.

Programa Translacional: L’ICO és pioner en l’àmbit del càncer hereditari. També disposa de programes molt destacats en matèries com la farmacogenòmica (l’adequació dels tractaments segons el material genètic del pacient); Angiogènesi (l’estudi de com els tumors creen vasos sanguinis) i la viroteràpia (el desenvolupament de virus per destruir cèl·lules tumorals).

Programa de recerca clínica: Participem en molts assaigs clínics per provar noves estratègies terapèutiques i nous fàrmacs. En aquest sentit, l’estructura en xarxa, amb la col·laboració amb 17 hospitals comarcals, facilita que els malalts de tot el territori puguin participar en els assaigs clínics.

La productivitat científica es resumeix en més de 300 publicacions cada any. Segons el SCImago Institutions Ranking World Report 2011, que analitza la recerca que fan més de 3.000 institucions d’arreu del món, l’ICO és el centre hospitalari de l’estat espanyol que fa una recerca de més excel·lència.

Prevenció i detecció precoç

Diferents estudis han demostrat que el càncer, en bona part, es pot prevenir amb uns hàbits saludables. L'ICO realitza una important tasca de sensibilització de la població i de diagnòstic precoç de la malaltia.

La Unitat de Control del Tabaquisme centra la seva activitat en la prevenció i el control del consum de tabac.

La Unitat de Cribratge centra la seva activitat en el disseny, la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de programes comunitaris de detecció precoç de càncer. Està formada per dos programes: Detecció precoç de càncer de mama amb mamografia i el de Detecció precoç de càncer de còlon i recte amb sang oculta en femta.

També es duen a terme campanyes de prevenció del càncer de pell.

Data d'actualització:  12.04.2012