• Imprimeix

L'Institut en xifres

Pel seu volum d’activitat, l’ICO se situa entre els grans centres de referència oncològica de l’Estat (168 llits d’hospitalització oncohematològica, més de 6.000 altes i de 28.000 primeres visites) i ofereix tots els serveis relacionats amb la malaltia: consell genètic, cures pal·liatives, farmàcia, física mèdica i protecció radiològica, fisioteràpia, hematologia clínica, oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, psicooncologia i treball social.

Taula activitat 2015

 

Total L'Hospitalet Girona Badalona
  2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015  
HOSPITALITZACIÓ
Altes 6.698 3.202 3.206 1.298 1.261 1.735 1.743  
Estada mitjana 9,33 8,20 8,70 9,30 9,60 9,80 10,00  
Cirurgia major ambulatoria 1.256 1.152  1.256 -  -  -  -  
CONSULTA EXTERNA
Primeres visites 31.057 16.273 16.770 5.465 5.428 6.350 6.676  
Visites successives 223.401 96.616  102.883 38.970 39.749 50.858 53.881  
Total 254.458 112.889  119.653 44.435 45.177 57.208 60.557  
Coeficient segones / primeres 4,45 3,60  3.70 3,40 3,50 5,00  5,10  
HOSPITAL DE DIA
Quimioteràpia 67.901 29.750 31.106 15.505 15.860 17.264 17.319  
Altres 33.986 12.479 12.862 8.443 8.491 8.346 10.825  
TPH*                
Autòlegs 99 33 41 15 23 30 20  
Al·logènics emparentats 35 16 17 -  - 15 18  
Al·logènics no emparentats 22 11 14 -  - 9 8  
RADIOTERÀPIA
Externa 5.441 2.539 2.581 1.343  1.278 1.524 1.582  
Braquiteràpia 1.116 986 1.116 -  -  -  -  
Radiocirurgia 121 119  121 -  -  -  -  
ATENCIÓ CONTINUADA
Atenció presencial 4.203 3.665 4.203 -  -  -  -  
ICO 24 hores 11.555 7.024 6.968 2.778  2.458 2.099 2.129  
LAB D’HEMATOLOGIA I CITOGENÈTICA-BIOLOGIA MOLECULAR
Tècniques citogèniques 4.859 - -  -  - 4.908 4.859  
Cariotips 3.311 - -  -  - 3.166 3.311  
FISH 1.384 - -  -  - 1.530 1.384  
QF-PCR 122 - -  -  - 178 122  
MILPA 42 - - - - 34 42
Determinacions biologia molecular 3.569 - - - - 3.232 3.569
VISITES INFERMERIA
Total Visites 38.669 25.007 25.204 4.824  4.646 8.377 8.819  
CONSELL GENÈTIC
Pacients nous 2.044 985 977 485 522 557 545  
Noves famílies 1.402 773 662 331 355 420 385  
Pacients en seguiment 3.113 1.489 1.578 790 849 774 686  
DIAGNÒSTIC GENÈTIC              
Determinacions biologia molecular 2.459 2.630 - - - - -
Informes 1.315 1.177 - - - - -

Un dia a l’ICO 2015

Recursos Hospitalet Girona Badalona TOTAL
Llits 86 36 43 165
Punts Hospital de Dia 40 25 28 93
Acceleradors 5 3 3 11
ACTIVITAT        
Casos nous 21 11 11  43
Altes hospitalització 9 4 5  18
Consultes Externes (primeres + successives) 479
(68 + 411)
181
(22+ 159)
243
(27 + 216)
903
( 117+786 )
Sessions Hospital de Dia 170 86 93 349
Sessions radioteràpia externa 214 114 121 449
Braquiteràpia 5  -  - 5
Radiocirurgia 1  -  - 1
TPH/mes 6 2 4 12

Resultats econòmics 2015

RESULTATS ECONÒMICS
Ingressos 175.946.642 €
Despesses 175.895.717 €
Resultat 50.925 €

Professionals 2015

  Total Hospitalet Girona Badalona Tarragona Tortosa
Personal assistencial  778,87  450,80  136,82  179,25 8,70 3,30
Personal no assistencial  270,98  201  30,53  37,45 2 0
Total 1.049,85 651,80 167,35 216,70 10,70 3,30
             

El nombre d'efectius està expressat en format de jornada equivalent a temps complet.
Les dades d'ICO l'Hospitalet inclouen l'estructura corporativa, de recerca i de programes.

 

Data d'actualització:  04.10.2011