• Imprimeix

Oncologia Radioteràpica

El Servei d’Oncologia Radioteràpica és una entitat integral, formada per metges, físics, infermers, tècnics de  radioteràpia y personal administratiu, dedicada al tractament del càncer amb radiacions ionitzants.

Som centre de referència de radioteràpia externa per l’Àrea del Barcelonès Nord i Maresme que comprèn una població lleugerament inferior a 800.000 persones. Per una tècnica especial de radioteràpia, denominada irradiació cutània amb electrons som centre de referència a Catalunya i és l’únic hospital acreditat pel Ministeri de Sanitat espanyol.

El nostre Servei treballa amb estreta col·laboració amb els serveis de Oncologia Mèdica i Hematologia Clínica, i amb les especialitats quirúrgiques dels Hospitals del seu entorn (H. Germans Trias i Pujol, H. de Mataró, H. de Badalona, H. del Esperit Sant i Hospital de Calella), així com amb les Àrees Bàsiques de Salut de la zona.

Estem ubicats dins de l’Hospital Germans Trias i Pujol. Disposem d’unes instal·lacions de 1.000 m2, que allotgen 3 búnkers amb Acceleradors Lineals.

La nostra activitat es va iniciar a febrer de 1994 amb un accelerador lineal que es va substituir al 2009 per un accelerador Clinac IX d’última generació amb possibilitat de fer tractaments de intensitat modulada, guiats per imatge i amb sincronització respiratòria.

Al 1994 es va adjudicar un segon accelerador, que funciona amb activitat assistencial des de 1995 i que està pendent de substitució. Donades les condicions de mida del búnker es van iniciar irradiacions cutànies totals amb electrons des de 1995.
 
Al 2003, amb la incorporació de les àrees oncològiques del Hospital Germans Trias i Pujol a l’Institut Català d’Oncologia, es va a dotar d’un tercer accelerador (Clinac CD) multienergètic amb multilàmines i es van iniciar tractaments amb tècniques de Intensitat Modulada (IMRT).

Des de 2008 el sistema de Gestió de la unitat de radioteràpia externa y radiofísica del Servei d’Oncologia radioteràpica va ser acreditat amb  l’ISO-9001.

Participem en la formació de alumnes de Medicina, infermeria i tècnics de Radioteràpia des de 1993.

Les sessions de radioteràpia s’administren des de les 8 de la matí a las 22 hores, en torns de matí i tarda. Es fan 250 tractaments per torn i any. Amb 5 tornes diaris arribem a fer 1500 tractaments.


Les localitzacions tumorals mes  freqüents son:
• Tumors de Mama: 24%
• Tumors Urològics: 20 %
• Tumors de Pulmó: 19 %
• Tumors Digestius: 12 %
• Tumors de l’esfera ORL 6%
• Tumors hematològics: 5 %
• Tumors Ginecològics: 4 %
• Tumors cutanis: 4%
• Tumors del SNC: 4%
• Sarcomes : < 1%
• Altres: 1%

 

La distribució per procedència dels nostres malalts, es la següent:
• Oncologia Mèdica de ICO-Badalona: 30%
• Serveis quirúrgics del HUGTIP: 20%
• Hospital de Mataró:  18 %
• Altres serveis mèdics del HUGTIP: 7%
• Hospital de Calella: 7 %
• Comitès del Hospital: 7%
• Hospital de Badalona: 5%
• Hospital del Esperit Sant: 4%
• Altres Hospitals 2%

Per tècnica de irradiació:
• Radioteràpia convencional en 3 D
• Radioteràpia convencional en 3D hiperfraccionada
• Radioteràpia d’intensitat modulada (IMRT)
• Radioteràpia estereotàxica intracranial
• Radioteràpia estereotàxica extracranial
• Radioteràpia guiada per la imatge (Cone Beam)
• Radioteràpia sincronitzada amb la respiració (Gating)
• Irradiació Corporal Total (TBI)
• Irradiació cutània total amb electrons (TSEI)

 

Per la associació o no amb altres tractaments:
• Radioteràpia exclusiva amb conservació d’òrgans
• Radioteràpia pre o postoperatòria
• Radioteràpia associada a QT (seqüencial y/o concomitant)

Cap de Servei: Antonio Arellano Tolivar
Cap del Programa de cures d'oncologia radioteràpica: M. José Morales Cantos
Caps clínics / coordinadors: Rosa Mª Ballester Alabau (cap de secció); Josep Jové Teixidó (coordinador assistencial); Salvador Villà Freixa (coordinador investigació clínica)
Facultatius especialistes: Mª Victòria Tuset Bertran, Mònica Caro Gallarín, Isabel Planas Toledano, Cristina Moretones Agut, Anabel Mañes Garcia.
Residents: Sílvia Comas Antón, Geovana Pérez Pérez
Radiofísics: Alejandro Melero Nogués (coordinador), Ernest Luguera Sánchez, Jaume Molero Savall
Infermeria: Rafael Rovira Cañellas, Pilar Hernández Vergara, Mercedes Raímrez Baca, Felipe Marín Tierno, José Antonio Antón Pérez, Esther Margarit de Miguel
Auxiliar infermeria: Juliana Duarte Santos
Secretaria de Servei: Ester González Muñoz
Gestió de pacients: Sílvia Piñol Mas, Mònica Piñol Mas, Madeleine Cirelluelo Lecue
Tècnics Especialistes: Carmen Martín Muñoz (coordinadora TER), Francisca Fernández Sánchez, Marisol López Gámez, Mª Luz Martel Simón, Yolanda Morales García, Sílvia Motilla Sacristán, Rosi Porras Hernández, Mireia Tamayo Casado, Verònica Vadillo Garrido, Cristina Teijeiro Salgado, Raquel Sánchez Rebull, Elisabet López Valverde, Ma Ángeles Cabezudo León.

Servei d’Oncologia Radioteràpica de ICO- Badalona
Hospital U. Germans Trias i Pujol
Carretera del Canyet s/n
08916 Badalona
Tel: 93 497 8805
Fax: 93 497 87 06
A/e: egonzalez2@iconcologia.net

Data d'actualització:  09.01.2012