• Imprimeix

Prevenció del càncer

Un estil de vida saludable redueix significativament el risc de desenvolupar un càncer, mentre que els hàbits nocius augmenten força les possibilitats de patir-ne un. D’altra banda, el diagnòstic d’un tumor en estadis inicials permet un tractament menys agressiu i augmenta significativament les possibilitats de curació. Per això, l’ICO col·labora amb els diferents programes de detecció precoç que impulsa el Departament de Salut i disposa del Programa de Consell Genètic amb més volum d’activitat de l’Estat espanyol.