• Imprimeix

L’Institut Català d’Oncologia rep el certificat SGE 21 de Forètica en gestió ètica i socialment responsable

En el sector salut només disposen d’aquesta certificació dos hospitals en tot l’Estat essent l’ICO el primer centre públic.

28/11/2018 13:11
SGE 21

L’Institut Català d’Oncologia (ICO) acaba de rebre el certificat SGE 21 de Forètica en gestió ètica i socialment responsable. De fet, en el sector salut només disposen d’aquesta certificació dos hospitals en tot l’Estat essent l’ICO el primer centre públic.

La implantació i certificació de la SGE 21 a l’ICO es fruit de 8 anys de treball per integrar la responsabilitat social corporativa (RSC) en la gestió de la institució amb una visió integral, vetllant per a la sostenibilitat econòmica, el respecte de les persones i la protecció del medi ambient. Ha estat doncs un repte ja que la RSC implica a tota la organització, i a tots els/les professionals i grups d’interès, un fort compromís de la direcció. Així ho afirma la directora d’Estratègia i RSC de l’ICO, Ana Rodríguez: “La implantació de la RSC a l’ICO presenta una visió integral de la gestió que no nomé té en compte la seva activitat i despeses, sinó la relació amb l’entorn i el compromís amb la societat” i afegeix “la SGE 21 és un instrument per alinear la RSC amb la visió i l’estratègia global de l’empresa”.

Per la seva banda el director general de Forética, Germán Granda, destaca que “cada vegada augmenta la demanda per part dels diferents grups d’interès d’eines que asseguren el compromís amb la gestió ètica i responsable. Un compromís que l’Institut Català d’Oncologia ha confirmat amb la norma SGE 21 reforçant així la seva aposta per aquest tema en les seves polítiques, processos i establint objectius de millora continuada”.

El compromís per alinear els valors i els objectius de la institució

L’any 2010 la direcció de l’ICO va adquirir el compromís de promoure un model de gestió sanitària des de la perspectiva de la RSC alineada amb els valors i els objectius de la organització. Aquest compromís queda recollit en els objectius estratègics de la institució.

L’objectiu de basar la gestió en un sistema ètic i socialment responsable és oferir qualitat de servei, coneixement i sostenibilitat, juntament amb una cultura organitzativa que promou l’autonomia dels professionals per una orientació vers els resultats, la innovació i un compromís de transparència amb tots els grups d’interès.

SGE 21: Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable

La SGE 21 és la primera norma europea que permet implantar, auditar i certificar un sistema de gestió ètica i socialment responsable. A més, constitueix una eina clau per a la integració d’aspectes ambientals, socials i de bon govern en la gestió d’empreses i organitzacions de tot tipus.

La SGE 21 desenvolupa els requisits que permeten establir, implantar i avaluar en les organitzacions el Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable. Implantar aquest sistema suposa, per a la direcció de la organització, un convenciment de la seva capacitat de generar lideratge responsable.