• Imprimeix

Ja està disponible la Memòria de Sostenibilitat 2016

Des del 2013, l’ICO elabora la seva memòria segons les recomanacions del Global Reporting Initiative (GRI) en la versió G4, i des del 2014 s’aplica la versió G4 i esverifica externament per Bureau Veritas.

24/10/2017 10:10
Memòria 2016

L’Institut Català d’Oncologia ha publicat la seva Memòria de Sostenibilitat 2016 d’acord amb el compromís de la institució de divulgar els resultats econòmics, socials i mediambientals. Des del 2013, l’ICO elabora la seva memòria segons les recomanacions del Global Reporting Initiative (GRI) en la versió G4, i des del 2014 s’aplica la versió G4 i esverifica externament per Bureau Veritas.

Simposi ICO 10més10
L’any 2016 ha estat marcat per la celebració del Simposi ICO 10més10 amb motiu del vintè aniversari de l’Institut Català d’Oncologia, en el que hi van participar més de 500 professionals o on es va posar en relleu alguns dels projectes innovadors que es duen a terme a la institució. A més també es van presentar les dades de supervivència dels pacients de l’ICO en sis patologies i es van comparar amb les dades dels registres disponibles als Estats Units i a la resta d’Europa. Els resultats mostren que, durant els darrers 10 anys, s’ha produït un augment considerable de l’esperança de vida dels pacients gràcies als nous tractaments i a la detecció precoç i fan palès que la supervivència dels pacients que es tracten a l’ICO es manté entre les més altes del món.

Compromesos amb el medi ambient
L’ICO ha fet un esforç per contribuir a preservar el medi ambient i ha estat reconegut a les Jornades d’Innovació en Serveis Generals Hospitalaris, celebrades a Toledo, i per la Generalitat de Catalunya, que ha seleccionat l’estratègia mediambiental de l’ICO com a Projecte Tractor de l’Estrategia Catalana per a la Renovació Energètica d’Edificis (ECREE) 2016. Mitjançant el pla d’eficiència energètica, elaborat amb uns objectius d’estalvi de consums establerts fins a 2020, s’ha aconseguit reduir el consum de gas i electricitat un 15% en un any.

Potenciant la participació
La relació amb els grups d’interès de la institució es regeix per la disposició de l’ICO de respondre a les expectatives i pels compromisos d’ambdues parts de contribuir a la generació de valor per a la societat en els àmbits econòmic, ambiental i social. La participació activa de la societat en la millora de l’impacte de l’activitat de l’ICO a la comunitat es garanteix amb el Consell de Participació Ciutadana, que es reuneix dos cops l’any.

La Memòria de Sostenibilitat de l’ICO va ser premiada l’any passat per la Fundació Abedis Donabedian. Podeu consultar la Memòria a l'apartat L'Institut>Informació Corporativa>Memòria.