• Imprimeix

L'Hospital Joan XXIII i L'ICO Camp de Tarragona arriben als 250 autotrasplantaments de progenitors hemopoètics

El primer transplantament d’aquest tipus realitzat a l’Hospital Joan XXII es va fer l’any 1999. Aquest procediment consisteix en administrar altes dosis de quimioteràpia i infondre les cèl·lules progenitores pròpies del pacient que s'han recollit prèviament. El Servei d’Hematologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII està dirigit, des de l’octubre de 2014, per l’Institut Català d’Oncologia sota la denominació de ICO Camp de Tarragona.

14/07/2017 09:07
Hospital Joan XXIII

Coincidint amb la commemoració del 50è aniversari de l’Hospital Universitari Joan XXIII, el Servei d’Hematologia del centre sanitari, dirigit per l’ICO Camp de Tarragona, ha arribat a 250 trasplantaments amb cèl·lules progenitores pròpies, anomenat també transplantament autòleg de progenitors hemopoètics (TPH). El primer transplantament d’aquest tipus realitzat a l’hospital es va fer l’any 1999 i, des d’aleshores, el nombre de TPH’s ha anat augmentant de forma progressiva. Durant l’any 2016 se’n van realitzar 24 i, aquest any, n’hi ha programats més de 30.

El Servei d’Hematologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona està dirigit, des de l’octubre de l’any 2014, per l’Institut Català d’Oncologia sota la denominació de ICO Camp de Tarragona. Aquest servei està acreditat per l’Organització Catalana de Transplantaments i és l’únic centre de les comarques tarragonines que realitza auto-transplantaments de progenitors hematopoètics (auto-TPH) a pacients amb diverses malalties hematològiques malignes.

Auto-transplantaments de progenitors hematopoètics (Auto-TPH)

L’auto TPH és un procediment utilitzat per intensificar la bona resposta obtinguda prèviament amb el tractament específic de cada malaltia. Consisteix en infondre al pacient cèl·lules progenitores pròpies i autòlogues un cop ha rebut el tractament quimioteràpic adient (condicionalment). Aquest tipus d’auto-transplantament està indicat sobretot en malalties com el Mieloma Múltiple i alguns limfomes. Ocasionalment, també es pot dur a terme en algun tipus de leucèmies agudes.

Per tal de portar a terme l’auto-transplantament es requereix una gran coordinació entre el Servei d’Hematologia, el Laboratori Clínic i el Banc de Sang i Teixits (BST). A més, ha de poder-se realitzar en un hospital que disposi de diferents especialitats medico-quirúrgiques. En aquest procés el paper de l’equip d’infermeria és clau.

De l’Hospital Universitari Joan XXIII a l’ICO Camp de Tarragona

L’any 20014 el Servei d’Hematologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona va passar a l’Institut Català d’Oncologia sota la denominació de ICO Camp de Tarragona.
En l’actualitat el Servei d’Hematologia té un equip humà format per 10 hematòlegs, 4 residents (un per any), equip d’infermeria especialitzada i una administrativa.

El servei ofereix diagnòstic, tractament i seguiment de totes les malalties de la sang com: leucèmies agudes, síndromes mieloplàstiques, limfomes, síndromes limfoproliferatives, mielomes múltiples, aplàsies medul·lars així com totes les hemopaties benignes i trastorns/controls de la coagulació.

El Servei d’Hematologia està acreditat per l’Organització Catalana de Transplantaments i és l’únic centre de les comarques tarragonines que realitza auto-transplantaments de progenitors hematopoètics (auto-TPH) a pacients amb diverses malalties hematològiques malignes.