• Imprimeix

Els orthoxenografts crioconservats amplien l’abast de les tecnologies de seqüenciació

Investigadors de l’ICO-IDIBELL, liderats per Alberto Villanueva, i de l’Hospital Universitari de Bellvitge, August Vidal, han contribuït a un estudi realitzat pel Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG) que ha ampliat substancialment l’aplicabilitat de la genòmica de la cèl·lula única combinant la crioconservació de cèl·lules i teixits amb els fluxos de treball d’aquest camp de recerca emergent.

16/03/2017 12:03
Recerca

L’estudi, publicat a Genome Biology, demostra que els orthoxenografts®/PDOX (un model de tumor ortotòpic), entre d’altres mostres de teixits, poden ser crioconservats sense afectar els seus perfils d’expressió gènica.

Què és la crioconservació?
La crioconservació és el procés de refredament i emmagatzematge de cèl·lules, teixits o fins i tot òrgans a temperatures molt baixes per mantenir la seva viabilitat, i permet altes taxes de supervivència de les cèl·lules al descongelar-se. “En el nostre treball, abordem el potencial coll d’ampolla que suposa el subministrament de la mostra avaluant la possibilitat d’emmagatzemar mostres a llarg termini sense comprometre la integritat de les estructures cel·lulars i les molècules d’ARN. Hem estat capaços d’aïllar cèl·lules individuals intactes de teixits crioconservants, incloent mostres de sang, còlon i tumor, demostrant que els perfils d’expressió gènica no es veuen afectats pel mètode de conservació” explica Holger Heyn, autor principal de l’estudi i líder de l’equip CNAG-CRG de genòmica cel·lular única.

Més 1.000 mostres i generació de diversos models de tumors
L’estudi va analitzar més de 1.000 cèl·lules individuals acabades de recollir o criogenitzades fins a 6 mesos. “Per analitzar les mostres de tumors viables i crioconservades, hem generat models de tumors ortotòpics ovàrics i pulmonars, denominats Orthoxenografts® o PDOX”, explica Villanueva, investigador del Programa ProCURE de l’ICO. Els investigadors van provar les estratègies de seqüenciació de cèl·lules individuals més populars i no van poder detectar un biaix sistemàtic introduït pel procediment de congelació, fet que il·lustra l’ampli aspectre d’amplicació de mètode.

“El nostre enfocament obre la porta a l’ús dels orthoxenografts crioconservants com a material útil per a la recerca, especialment en estratègies de la medicina personalitzada, ja que posa a disposició un material que va ser congelat a l’inici del tractament. A més, pensant en un futur proper hem començat a considerar l’aplicació rutinària de tècniques de crioconservació de tumors primaris i biòpsies de diagnòstic avançat quan es fan bancs de tumors”, afegeix Villanueva.

A més, “la crioconservació podria canviar les regles del joc en el disseny de futurs projectes de cèl·lules individuals”, diu Heyn. El mètode obre noves vies per a estudis de cèl·lules individuals, ja que la crioconservació desacobla el temps ia la ubicació del mostreig dels procediments posteriors de separació cel·lular i seqüenciació.