• Imprimeix

31 de març: Dia Mundial contra el Càncer de Còlon. L’ICO completa la cobertura del Programa de Cribratge de Càncer Colorectal a tot el seu territori

Actualment tota la població diana (homes i dones de 50 a 69 anys) residents a l’Hospitalet de Llobregat, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Barcelonès Nord i Maresme ja han rebut, com a mínim, un cop una invitació al programa. En aquells territoris on el programa porta anys en funcionament, la participació mitjana arriba al 45%, just l’estàndard que marca la guia europea de qualitat. En els territoris que només porten una ronda, la participació mitjana es troba al voltant del 32%.

26/03/2018 11:03
Càncer còlon i recte

L’Institut Català d’Oncologia (ICO) ha completat la cobertura del Programa de Cribratge de Càncer Colorectal (CCR) a tot el seu territori d’influència. En l’actualitat, tota la població diana (homes i dones de 50 a 69 anys) residents a l’Hospitalet de Llobregat, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Barcelonès Nord i Maresme ja han rebut, com a mínim, un cop una invitació al programa. L’ICO, per encàrrec del Departament de Salut, és el responsable de desplegar el programa en aquest territori.

L’any 2000 es va iniciar el programa al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, el primer de tot l’Estat. Al 2004 es va estendre a la comarca de l’Alt Penedès i a finals del 2015 es va iniciar la fase final d’extensió per la resta del territori. En el darrer any han participat més de 97.000 persones en aquest territori. D’aquest total, s’han detectat 2.877 persones amb una lesió adenomatosa, lesions que un futur poden arribar a ser un càncer, i que per tant s’han pogut evitar. Per altra banda gràcies al programa s’han detectat 187 persones afectades d’un càncer colorectal.

La participació del programa continua essent un repte pel futur

Els beneficis del Programa de Detecció Precoç del CCR han quedat demostrats àmpliament a través de nombrós estudis publicats en revistes científiques, no obstant l’efectivitat del programa depèn, en gran part, de la participació de la ciutadania. Aquest és un dels gran reptes que té el programa ja que, a dia d’avui, la participació encara es pot considerar baixa. En aquells territoris on el programa porta anys en funcionament, la participació mitjana arriba al 45%, just l’estàndard que marca la guia europea de qualitat. En canvi, en els territoris que només porten una ronda, la participació mitjana es troba al voltant del 32%.

Per altra banda, existeixen altres factors que condicionen la participació de la ciutadania al Programa de CCR, així doncs s’ha pogut observar que la participació és més alta en les dones que en els homes, en canvi els homes tenen valors de positivitat més elevats al test de sang oculta en femta. Un altre factor que intervé en la participació és el nivell socioeconòmic. Les dades demostren que les persones que pertanyen a un nivell més baix participen menys en el programa que les persones amb rentes superiors. Per aquest motiu, la participació de la ciutadania en el programa continua essent un repte de cara al futur.

Com funciona el Programa?

El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, un test immunològic per detectar sang en femta no apreciable a simple vista. Els ciutadans que poden acollir-se al programa reben una carta informativa. Per participar-hi ha d’anar amb la carta a una de les farmàcies adherides a la campanya on facilitaran tot el necessari per fer la prova. Un cop realitzat el test, s’ha de portar a la farmàcia tan aviat com sigui possible.

El resultat es comunicarà per carta passats uns dies. En el cas que la prova surti positiva (és a dir, que es detecti sang en la mostra de femta), s’oferirà la possibilitat de fer una colonoscòpia al seu hospital de referència per descartar cap lesió en el còlon o recte. D’acord amb el pacient també es programaria el seguiment i el tractament del cas, si fos necessari.

El càncer de còlon i recte

El càncer de còlon i recte és una malaltia freqüent a partir dels 50 anys. És el càncer més freqüent tenint en compte els casos en ambdós sexes, i s’estima que es diagnostiquen 6.000 casos nous a Catalunya cada any. És la segona causa de mort per càncer al nostre país (2.000 anuals), i la immensa majoria es produeixen en persones de més de 60 anys.

La majoria de càncers colorectals es desenvolupen a partir d’unes lesions anomenades pòlips adenomatosos, lesions precanceroses. Tant els pòlips com els càncers sagnen de manera intermitent i és aquesta sang la que es pot detectar a través de la prova que ofereix el Programa de Detecció Precoç. El càncer pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. El programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i n’augmenta les possibilitats de curació. Aquest és, probablement, un dels millors exemples de com la detecció precoç millora el pronòstic de la malaltia i redueix l’agressivitat dels tractaments.

En aquest vídeo de "Mejor sin càncer" podreu veure com es pot prevenir aquest càncer: https://www.youtube.com/watch?v=V6hkI8zJ9JQ